Nijolė ZAUKEVIČIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Keblaitė
Gimimo data: 1942-01-16
Gimimo vietovė: Kurkliai (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, literatė poetė, kraštotyrininkė

2024-02-11   |   Spausdinti

Tėvai: Bronius Keblas ir Adelė Kalibataitė-Keblienė – žemdirbiai neturtingi valstiečiai.

1949–1960 m. mokėsi Kurklių septynmetėje, po jos pertvarkymo baigė Kurklių vidurinę mokyklą 1-ojoje jos abiturientų laidoje. Mokykliniais metais šoko mokytojo Petro Repečkos suburtame Kurklių mokyklos tautinių šokių ratelyje – vieninteliame tuo metu šioje mokykloje veikusiame užklasinės veiklos kolektyve.

1960–1965 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos išsilavinimą. Studijuodama ji šoko Vilniaus pedagoginio instituto liaudies šokių ansamblyje "Šviesa", su šiuo kolektyvu populiarino lietuvių liaudies šokius koncertinėse kelionėse Rusijoje, Moldovoje, Vokietijoje.

1965–1967 m. N. Keblaitė-Zaukevičienė gyveno Šiauliuose ir dirbo Šiaulių Juliaus Janonio vidurinėje mokykloje (dabar – Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija) lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

Nuo 1967 m. iki šiol ji gyvena Anykščių rajone.

1967–1968 m. N. Zaukevičienė dirbo Skiemonių vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

1968–2001 m. ji dirbo Kurklių vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, nuo 1982 m. buvo vyresnioji mokytoja. 2001 m. pertvarkius mokyklą, 2001–2014 m. ji buvo Kurklių pagrindinės mokyklos (nuo 2008 m. – Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos) lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, kol išėjo į pensiją.

N. Zaukevičienė yra kraštotyrininkė. Ji parengė kraštotyros darbą "Kurklių broliškosios kapinės": surinko informaciją apie Antrojo pasaulinio karo metais žuvusių ir Kurkliuose palaidotų kareivių asmenybes, jų kilmę ir artimuosius (rankraštis buvo saugomas Kurklių mokykloje, neišlikęs).

Ji rašo eiles, kūrybą publikuoja periodikoje ir rinkiniuose. Nuo 1996 m. ji yra Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, nuo 1997 m. – viena pirmųjų šios sąjungos Anykščių rajono skyriaus narių.

N. Zaukevičienė buvo apdovanota Lietuvos SSR meno saviveiklos žymūno ženkleliu (1965 m.), Lietuvos SSR liaudies švietimo pirmūno ženkleliu (1977 m.), medaliu "Už pasižymėjimą darbe" (1986 m.).

Susituokė iki 1967 m., vyras Osvaldas Zaukevičius (1940–1994) – pedagogas istorijos mokytojas, vadovas. Liko našlė. Dukterys Nomeda Zaukevičiūtė (1965–2009) – pedagogė ir Jolita Zaukevičiūtė (1967–?) – pedagogė filologė.