Aleksandra ZDANAVIČIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Skaržauskaitė
Gimimo data: 1928-07-25
Gimimo vietovė: Degsnių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, kraštotyrininkė

2018-02-20   |   Spausdinti

Tėvai: Juozapas Skaržauskas (1898–1973) – Lietuvos savanoris, žemdirbys ūkininkas, ir Antanina Osauskaitė-Skaržauskienė (1906–1989) – žemdirbė, amatininkė siuvėja. Augo penkių vaikų šeimoje su trim broliais ir seserimi. Broliai ir sesuo: Julijonas Skaržauskas (g. 1925 m.) – buhalteris, kraštotyrininkas memuaristas, Marijonas Skaržauskas (1930–1944) – mirė paauglystėje, Aloyzas Skaržauskas (1933–1966) – kariškis, Zita Skaržauskaitė (g. 1936 m.) – pedagogė pradinių klasių mokytoja. Sūnėnas (brolio Julijono sūnus) Valentinas Skaržauskas (1951–2018) – mokslininkas inžinierius statybininkas.

Tėvams persikėlus, 1936–1939 m. augo Vyčiuose (Panevėžio r.), 1939–1942 m. – Klevečkynėje (Panevėžio r.), kol 1942 m. grįžo į gimtuosius Degsnius. Mokėsi Girelės (Anykščių r.) pradžios mokykloje, Panevėžio mergaičių gimnazijoje, 1943–1947 m. baigė Anykščių gimnaziją 4-ojoje jos abiturientų laidoje.

1947–1951 m. A. Skaržauskaitė dirbo Surdegio (Anykščių r.) septynmetėje mokykloje mokytoja.

1947–1950 m. ji pradėjo studijas Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete, vėliau jas baigė neakivaizdžiai, įgijo lietuvių kalbos ir literatūros filologinį išsilavinimą.

1951–1953 m. ji buvo Troškūnų (Anykščių r.) vidurinės mokyklos mokytoja, 1953 m. pusmetį – ir Troškūnų kaimo jaunimo septynmetės mokyklos direktorė.

1953–1960 m. A. Skaržauskaitė-Zdanavičienė dirbo Rozalimo (Pakruojo r.) vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

1960 m. grįžusi į Troškūnus, 1960–1967 m. ji buvo Troškūnų vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

Nuo 1967 m. iki šiol A. Zdanavičienė gyvena Panevėžyje. 1967–1983 m. ji dirbo Panevėžio miesto viešojoje bibliotekoje ir Panevėžio suaugusiųjų vakarinėje vidurinėje mokykloje mokytoja, kol išėjo į pensiją.

A. Zdanavičienė yra kraštotyrininkė. Ji surinko Troškūnų istorijos žinias, parengė ir išleido pirmąją šio krašto istorijos apžvalgą "Troškūnai" (1996 m.), parengė ir išleido Skaržauskų giminės apžvalgą "Gyvenimo metmenys ir ataudai : Skaržauskų giminės genealogija, prisiminimai, pastebėjimai" (su Julijonu Skaržausku, 2006 m.). Ji surinko ir parašė Panevėžio suaugusiųjų vakarinės vidurinės mokyklos istoriją, rankraščiai saugomi asmeniniame archyve.

Ji išleido grožinės kūrybos (novelių) rinkinį "Kasdienybės nuotrupos" (sudarė ir spaudai parengė Valentinas Skaržauskas, 2016 m.).

A. Zdanavičienės gyvenimas ir veikla pristatoma leidinio "Anykščių kraštotyrininkai : biobibliografinis žodynas" pirmojoje dalyje "Biografijos" (2016 m.).