Mykolas TUNKEVIČIUS
  Gimimo data: 1942-02-05
Gimimo vietovė: Traupis (Anykščių r.) »

Trumpai:
Valstybės tarnautojas, kraštotyrininkas

2017-01-07   |   Spausdinti

Tėvai: ? Tunkevičius (?–1946) – žemdirbys valstietis, nužudytas pokario kovose 1946 m. gruodžio 26 d., ir ? Tunkevičienė. Sesuo Danutė Tunkevičiūtė-Tytmonienė.

1949–1953 m. mokėsi Girelės (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, 1953–1960 m. baigė Traupio vidurinę mokyklą.

1960–1962 m. M. Tunkevičius dirbo Anykščių rajono "Vienybės" kolūkyje (Traupis) gyvulių fermos vedėju, 1962–1966 m. buvo Traupio vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

1966–1968 m. jis mokėsi Vilniaus partinėje mokykloje, kur įgijo agronomo-organizatoriaus specialybę.

1968–1972 m. M. Tunkevičius dirbo Anykščių rajono Staškūniškio tarybinio ūkio (Svirnai II) partinės organizacijos sekretoriumi.

1972–1976 m. jis studijavo Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, kur baigė partinių darbuotojų apmokymo kursą.

1976–1987 m. M. Tunkevičius dirbo Lietuvos komunistų partijos Anykščių rajono komitete instruktoriumi, buvo partinės komisijos pirmininkas, organizacinio skyriaus vedėjas.

1987–1994 m. jis  buvo Agropramoninio komplekso darbuotojų profsąjungos Anykščių rajono komiteto pirmininkas – paskutinis tokios profsąjunginės organizacijos vadovas, dirbęs iki tol, kol iširo kolūkių ir tarybinių ūkių sistema bei joje veikusios profsąjunginės organizacijos.

Nuo 1987 m. M. Tunkevičius buvo ir Lietuvos paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Anykščių rajono skyriaus pirmininkas. Jo rūpesčiu buvo pridengti laikinu stogu griūvantys Svėdasų dvaro rūmų pastatai, inicijuojama kitų nykstančių krašto dvarų globa. Jis surado etnografinę Striukų šeimos sodybą Dauneikiuose ir inicijavo jos pergabenimą į Arklio muziejų Niūronyse.

1989 m. liepą jis organizavo Vilniaus universiteto studentų etnografinę ekspediciją (vadovė – prof. Pranė Dundulienė) Anykščių rajone, jos metu buvo sukaupta liaudies meno, kultūros istorijos ir etnografijos eksponatų, ketinant steigti Anykščių rajono kultūros istorijos muziejų.

1994–1997 m. M. Tunkevičius dirbo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Utenos  regione konsultantu, kol tokios pareigybės nebeliko. 1998–2004 m. jis buvo draudimo bendrovių "Lietuvos draudimas", vėliau "Baltik garant" draudimo agentas-vadybininkas, kol išėjo į pensiją.

Nuo 1990 m. jis buvo Lietuvos demokratinės darbo partijos, po jos pertvarkymo nuo 2001 m. iki šiol yra Lietuvos socialdemokratų partijos Anykščių rajono skyriaus narys.

Lietuvos demokratinės darbo partijos sąraše 2000 m. M. Tunkevičius buvo išrinktas Anykščių rajono savivaldybės 2000–2003 m. kadencijos tarybos nariu. Jis buvo rajono Administracinės komisijos pirmininkas.

XX a. pabaigoje ir XXI a. pradžioje jis paskelbė publikacijų Anykščių rajono periodikoje profsąjungų veiklos, kraštotyros ir vietos aktualijų temomis.

M. Tunkevičiaus gyvenimas ir veikla pristatoma informacinio leidinio "Anykščių kraštotyrininkai. Biobibliografinis žodynas" pirmojoje dalyje "Biografijos" (2016 m.).

Vedęs, žmona Regina Čekauskytė-Tunkevičienė (g. 1943 m.) – savivaldos organizatorė, visuomenininkė. Vaikai: Kornelijus Tunkevičius (g. 1976 m.) – vadybininkas ir Ramunė Tunkevičiūtė-? (g. 1978 m.). Turi tris anūkus.