Antanas OŽALAS
  Gimimo data: 1862-12-09
Gimimo vietovė: (Šeduvos parapija, Radviliškio r.)

Trumpai:
Kunigas

2017-03-27   |   Spausdinti

Tėvas Vincentas Ožalas.

1862 m. gruodžio 15 d. buvo pakrikštytas Šeduvos bažnyčioje.

1883 m. baigė gimnaziją Sankt Peterburge (Rusija). 1883–1887 m. baigė Mogiliovo kunigų seminariją.

1887 m. A. Ožalas Sankt Peterburge buvo įšventintas kunigu.

Iki 1925 m. jis tarnavo Mogiliovo arkivyskupijos parapijose vikaru. Ten sovietų valdžios jis buvo suimtas ir trejus metus kalintas kaip politinis kalinys.

1925 m. grįžęs į Lietuvą, 1925 m. gruodį A. Ožalas trumpai tarnavo Kavarsko (Anykščių r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru, talkino klebonui Leonui Špakevičiui, bet, kaip liudija dokumentai, į Kavarską retai atvykdavo, vis ieškodamas kitos vietos tarnystei.

Oficialiai perkeltas 1925 m. gruodžio 21 d., 1925–1928 m. jis buvo Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios vikaras, nuo 1928 m. tarnavo vikaru Stačiūnuose (Pakruojo r.).

1933 m. A. Ožalas buvo paskirtas Krakių (Kėdainių r.) vienuolyno kapelionu ir ordinariniu nuodėmklausiu, Nepilnamečių mergaičių pataisos namų kapelionu ir šias pareigas ėjo iki gyvenimo pabaigos.

Popiežius Pijus XI apdovanojo A. Ožalą "Tikėjimo kryžiumi".

Mirė 1938 m. spalio 18 d. Krakėse (Kėdainių r.). Palaidotas Krakių vienuolyno kapinėse.