Genovaitė DUBAUSKIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Skardžiūtė
Gimimo data: 1923-00-00
Gimimo vietovė: Varkujų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Literatė poetė, tremtinė, visuomenininkė

2021-10-26   |   Spausdinti

Tėvai: Juozas Skardžius (1882–1956) ir Ona Skardžiuvienė (1892–1964)  – žemdirbiai, 1948–1956 m. tremtiniai Momotove (Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr., Rusija). Brolis Benediktas Skardžius (g. 1930 m.) – 1948–1956 m. tremtinys Momotove (Kazačinskojės r., Krasnojarsko kr., Rusija).

Mokėsi pradžios mokykloje, baigė Utenos "Saulės" gimnaziją. Toliau mokėsi Vilniaus medicinos mokykloje.

Besimokydama 1943–1944 m. G. Skardžiūtė dirbo Vilniaus Raudonojo Kryžiaus ligoninėje, nuo 1945 m. kiek laiko – ir Utenos ligoninėje.

Dirbdama ir mokydamasi ji dalyvavo laisvės gynėjų pogrindžio veikloje, per savo tetą Veroniką Skardžiūtę tiekė partizanams medikamentus.

1948 m. G. Skardžiūtė buvo ištremta į Chabaidaką (Partizanskojės r., Krasnojarsko kr., Sibiras, Rusija). 1949 m. rugpjūčio 29 d. ji buvo perkelta į Razdolinską (Uderėjaus r., Krasnojarsko kr., Rusija) ir ten tremties sąlygomis gyveno iki 1957 m. vasario 21 d., paskui 1957–1959 m. liko ten pat.

1959 m. ji su šeima grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Vilniuje.

Lietuvoje sovietmečiu G. Dubauskienė kaip buvusi tremtinė buvo persekiojama, jai trukdoma įsidarbinti.

Lietuvos Atgimimo metais ji aktyviai dalyvavo visuomeninėje ir politinėje veikloje, telkė buvusius tremtinius į Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Vilniaus skyrių.

Nuo jaunystės ji rašė eiles, senatvėje parengė ir išleido keletą eilėraščių ir prisiminimų knygų.

G. Dubauskienės kūrybos leidiniai:

2005 m. – "Likimo vėjai" (eilėraščiai).

2007 m. – "Alyvų žydėjimas" (prisiminimai).

2008 m. – "Šviesios birželio naktys : iš rytų šalies slenka vergijos debesys" (atsiminimai).

2009 m. – "Tėvynėje užgeso širdis" (prisiminimai).

Dar dvi jos knygelės "Saulėlydžio varsnos" ir "Nelaiminga žiema" 2010–2011 m. išėjo kaip mažo tiražo savilaidos leidiniai.

Ji buvo apdovanota Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos žymeniu "Už nuopelnus Lietuvai".

Ištekėjo apie 1956 m. tremtyje, vyras Jonas Dubauskas (1904–1994) – inžinierius statybininkas, architektas projektuotojas, politinis kalinys. Sūnus Gediminas Dubauskas (g. 1957 m.) – mokslininkas ekonomistas, fizikas.

Mirė 2017 m. gruodį Vilniuje. Palaidota Vilniaus Sudervės kapinėse (26 sektorius, 8 eilė, 9 kapas). Kapą ženklina juodo akmens paminklinė stela su iškaltu masyviu kryžiumi ir įrašu: "Tremtiniai / Dubauskai / Arch. Jonas 1904–1994 / Genovaitė 1923–2017".