Elvyra LYMONTIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Pukaitė
Gimimo data: 1936-01-04
Gimimo vietovė: Buteikių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogė pradinių klasių ir muzikos mokytoja, kultūros organizatorė, vadovė

2018-01-23   |   Spausdinti

Tėvai: Povilas Pukas (1908–1954) ir Apolonija Avižaitė-Pukienė (1914–1996) – valstiečiai žemdirbiai. Augo penkių vaikų šeimoje, buvo vyriausia. Seserys Nijolė, Genovaitė ir Irena, brolis Povilas.

1945–1951 m. mokėsi Kurklių (Anykščių r.) septynmetėje mokykloje. 1951–1955 m. tęsė mokslą Ukmergės Vlado Žvirblio pedagoginėje mokykloje, ją baigusi, įgijo pradinių klasių ir muzikos mokytojos specialybę.

1955–1962 m. E. Pukaitė-Lymontienė dirbo Kurklių vidurinėje mokykloje vyresniųjų klasių muzikos mokytoja ir pradinių klasių mokytoja. Šioje mokykloje ji įkūrė mergaičių ansamblį, kartu su mokytoju Petru Repečka ir jo suburtu moksleivių šokių kolektyvu daug koncertuodavo visame tuometiniame Kavarsko rajone.

1962 m., panaikinus Kavarsko rajoną, E. Lymontienė persikėlė į kito rajono centrą Anykščius ir čia gyvena iki šiol.

Negavusi darbo pagal specialybę miesto mokyklose, 1962–1973 m. ji dirbo Anykščių rajono pionierių namuose. 1962–1963 m. ji buvo pionierių namų masinio darbo organizatorė, 1963–1973 m. – Anykščių rajono pionierių namų direktorė, vadovavo svarbiausiai Anykščių mieste moksleivių užklasinės veiklos ir užimtumo įstaigai.

Dirbdama pionierių namuose, ji buvo ir Anykščių 2-osios vidurinės mokyklos pavaduojančioji biologijos mokytoja.

1973–2000 m. E. Lymontienė dirbo Anykščių 2-oje vidurinėje mokykloje (nuo 1982 m. – Anykščių Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje) pradinių klasių mokytoja, kol 2000 m. išėjo į pensiją.

Ji buvo apdovanota Lietuvos SSR liaudies švietimo pirmūno ženkleliu (1967 m.), Lietuvos SSR Švietimo ministerijos kolegijos garbės raštu (1963 m.), jubiliejiniu medaliu "Už šaunų darbą, minint V. I. Lenino 100-ąsias gimimo metines" (1970 m.).

Laisvalaikiu skaito knygas, mėgsta dirbti sode, rūpinasi ir džiaugiasi anūkais.

Ištekėjo  1960 m., vyras Liudvikas Lymontas (1932–1986). Liko našlė. Dukterys: Rita Lymontaitė-Žižiūnienė (g. 1961 m.) – farmacininkė, Lina Lymontaitė-Ablonskienė (g. 1964 m.) – ikimokyklinio ugdymo pedagogė. Sulaukė 4 anūkų ir 2 proanūkių.