Ona SKAIRIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Grižaitė
Gimimo data: 1933-02-17
Gimimo vietovė: Svėdasai (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogė istorijos mokytoja, vadovė

2019-11-10   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Grižas (1905–1968) ir Pranciška Deguckaitė-Grižienė (1912–1978). Augo trijų vaikų šeimoje su dviem seserimis. Seserys: Paulina Grižaitė-Petkevičienė (1930–1998) – siuvėja ir Valentina Grižaitė-Širvelienė (1938–1993) – vairuotoja.

1952 m. baigė Svėdasų vidurinę mokyklą (dabar – Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazija). 1952–1956 m. studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos fakultete, baigusi studijas įgijo vidurinės mokyklos istorijos mokytojos išsilavinimą.

Paskirta 1956 m. rugpjūčio 25 d. 1956–1959 m. O. Grižaitė dirbo Pakuonio (Prienų r.) vidurinės mokyklos istorijos mokytoja, 1959–1962 m. buvo ir šios mokyklos mokymo dalis vedėja.

Nuo 1962 m. iki gyvenimo pabaigos O. Grižaitė-Skairienė gyveno ir dirbo Anykščių rajone.

1962–1963 m. ji buvo Debeikių vidurinės mokyklos istorijos mokytoja. 1963–1967 m. ji dirbo Ažuožerių aštuonmetėje mokykloje, 1963–1964 m. buvo mokymo dalies vedėja, 1964–1966 m. – šios mokyklos direktoriaus (Felicijono Lapienio) pavaduotoja mokymo-auklėjimo reikalams, 1966–1967 m. – šios mokyklos istorijos mokytoja.

Perkelta 1967 m. sausio 26 d., 1967–1968 m. O. Skairienė dirbo Anykščių neakivaizdinės vidurinės mokyklos mokytoja ir Lietuvos komunistų partijos Anykščių rajono komiteto politinio švietimo kabineto vedėja.

Paskirta 1968 m. rugsėjo 1 d., 1968–1972 m. ji buvo Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos istorijos mokytoja, 1972–1985 m. – šios mokyklos direktoriaus (Vaciaus Bražėno) pavaduotoja mokymo-auklėjimo reikalams.

1985–1989 m. ji dirbo Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos istorijos mokytoja, kol 1989 m. birželio 30 d. išėjo į pensiją.

1989–1990 m. visus mokslo metus O. Skairienė buvo Andrioniškio devynmetės mokyklos pavaduojančioji mokytoja, 1990–1992 m. dirbo Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos bendrabučio auklėtoja.

Ji dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo "Žinijos" draugijos lektorė, Lietuvos paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos narė. Daug metų ji buvo renkama Anykščių rajono liaudies teismo tarėja.

Nepriklausomoje Lietuvoje O. Skairienė buvo Moterų partijos, Naujosios demokratijos partijos narė, po partijų susijungimo nuo 2001 m. – Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos narė, po partijos pertvarkymo nuo 2006 m. – Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos narė.

Ji buvo apdovanota Lietuvos SSR liaudies švietimo pirmūno ženkleliu (1971 m.), Lietuvos SSR Švietimo ministerijos kolegijos garbės raštu (1966 m.), jubiliejiniu medaliu "Už šaunų darbą, minint V. I. Lenino 100-ąsias gimimo metines" (1970 m.).

Laisvalaikiu mėgo darbuotis darže, kol leido sveikata, augino įvairias daržoves, braškes.

Ištekėjo 1961 m., vyras Juozas Skairys (1936–1972) – žemės ūkio technikas-mechanikas. Sūnus Virginijus Skairys (g. 1964 m.) – pedagogas technologijų mokytojas.

Mirė 2016 m. balandžio 3 d. Svėdasuose (Anykščių r.). Palaidota Anykščių senosiose kapinės šeimos kape. Kapą ženklina dekoratyvus akmens luitas, šlifuotame jo fragmente iškaltas įrašas: "Juozas Skairys / 1936–1972 / Ona Skairienė / 1933–2016".