Vytautas PAČINSKAS
  Gimimo data: 1932-01-07
Gimimo vietovė: Ramonų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Laisvės gynėjas, aviatorius, literatas poetas ir memuaristas

2018-05-16   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Pačinskas – laisvės gynėjas, Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvis, žemdirbys, ir ? Pačinskienė iš Palėvenės (Kupiškio r.) – žemdirbė. Augo su seserimi (g. 1930 m.).

Baigė pradinę mokyklą, 1945–1950 m. mokėsi Kavarsko (Anykščių r.) progimnazijoje, ją pertvarkius, baigė Kavarsko vidurinę mokyklą. 1946 m. kartu su bendraamžiais V. Pačinskas pradėjo leisti keturių puslapių pogrindinį rankraštinį laikraštį "Lietuvos partizanas", jame rašydavo patriotinius straipsnelius, Tėvynės ištikimybei skirtus eilėraščius, pasirašytus V. Araičio slapyvardžiu. Po kelių numerių laikraščio leidyba buvo nutraukta, partizanams patarus pasirinkti kitas kovos formas. Vėliau jis platino Kavarsko miestelyje partizanų paruoštus atsišaukimus, kurių gaudavo per Algirdą Blažį.

1956 m. V. Pačinskas buvo įskųstas, kad skaito ir platina "buržuazinę" spaudą – "Karį", "Trimitą", buvo laikomas nelojaliu sovietinei valdžiai, sulaukė grasinimų.

1959 m. V. Pačinskas įstojo į Kauno aviacijos sklandymo stotį, po apmokymų 1960 m. gegužės 22 d. kontroliniu skrydžiu buvo patikrintas ir išleistas savarankiškai skristi. Jo skraidymų instruktorius buvo Vytautas Dovydaitis, 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto signataro Prano Dovydaičio sūnus.

1963 m. persikėlęs gyventi į Biržus, V. Pačinskas susipažino su Viliumi Juodgudžiu ir pradėjo organizuoti Biržų aeroklubo steigimą. Bauskės (Latvija) aviatorių padedami, 1965 m. jie pradėjo rengti teorinius seminarus buvusios Biržų autotransporto įmonės patalpose, V. Pačinskas juose dėstė meteorologiją ir sklandymą, paruošė dešimtis sklandytojų. 1966 ir 1967 m. Biržuose jis rengė aviacijos šventes, o 1968 m. gavo leidimą įkurti sporto klubą. Jis vadovavo Biržų aviamodeliuotojų būreliui.

1992–1999 m. V. Pačinskas buvo Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos 82-ojo bataliono 821-osios kuopos savanoris, tarnavo Vilniuje. Nuo 1999 m. jis yra pensininkas.

Nuo 1997 m. jis yra Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narys.

Nuo jaunystės iki šiol V. Pačinskas eiliuoja, senatvėje rašo prisiminimus.

V. Pačinskas parašė ir išleido knygas:

2001 m. – "Laiškas Tau" (eilėraščiai).

2002 m. – "Tavęs nebus" (atsiminimai, eilėraščiai).

2003 m. – "Tu – mano ilgesys" (dienoraštis, poezija).

2004 m. – "Treji metai" (atsiminimai, poezija).

2005 m. – "Rugsėjo naktis" (poezija, miniatiūros).

2006 m. – "Ateisiu nakčia" (eilėraščiai).

2009 m. – "Prisiminimų toliuose" (laiškai ir poezija).

2016 m. – "Gyvenimo šešėliai" (eilėraščiai, anekdotai).

V. Pačinsko gyvenimas ir veikla pristatyti Edvardo Buroko žinyno "Pūtėme prieš vėją" 5-ojoje dalyje "Laisvės kovotojai" (2011 m.).

Vedęs.