Boleslovas DILYS
  Gimimo data: 1922-09-04
Gimimo vietovė: Užulankių vs. (Anykščių r.)

Trumpai:
Pedagogas rusų kalbos ir literatūros mokytojas, vadovas

2024-03-30   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Dilys (1888–1951) ir Rozalija Steponavičiūtė-Dilienė (1885–1965) – valstiečiai žemdirbiai. Brolis Povilas Dilys (1919–1981).

1922 m. rugsėjo 23 d. Anykščių bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Vladislovas Bartkevičius, krikštatėviais buvo Juozas Riauba ir Zofija Kavoliūnaitė.

1941 m. baigė Rokiškio vidurinę mokyklą.

Antrojo pasaulinio karo metais jis dirbo Anykščių progimnazijoje mokytoju.

1945–1950 m. B. Dilys atliko karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje. Demobilizuotas 1950–1951 m. jis dirbo Debeikių (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje rusų kalbos ir literatūros mokytoju.

Nuo 1951 m. kelis dešimtmečius iki pensijos jis dirbo pedagoginį darbą Skiemonyse (Anykščių r.).

1951–1953 m. B. Dilys buvo Skiemonių septynmetės mokyklos direktorius. 1953 m. jis pradėjo auginti šią mokyklą į vidurinę ir 1953–1954 m. dirbo pirmuoju Skiemonių vidurinės mokyklos direktoriumi.

Po gaisro mokykloje pasitraukęs iš mokyklos vadovo pareigų, 1954–1958 m. B. Dilys buvo Skiemonių vidurinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytojas. Skiemonių vidurinėje mokykloje jis išleido dvi savo auklėtinių abiturientų laidas (1957 ir 1978 m.).

1955 m. jis neakivaizdžiai baigė studijas Šiaulių mokytojų institute ir įgijo septynmečių mokyklų mokytojo pedagoginį išsilavinimą.

1958–1964 m. jis buvo šios mokyklos mokymo dalies vedėjas. Nuo 1964 m. lapkričio 1 d. pakeitus šias pareigas, 1964–1977 m. jis dirbo Skiemonių vidurinės mokyklos direktoriaus (Angelės Krikštaponienės, Vytauto Miliūno) pavaduotoju mokymui ir auklėjimui.

1966 m. Vilniaus pedagoginiame institute jis neakivaizdžiai įgijo rusų kalbos ir literatūros dėstytojo išsilavinimą.

1977–1984 m. B. Dilys dirbo Skiemonių vidurinėje mokykloje rusų kalbos ir literatūros mokytoju, kol išėjo į pensiją.

B. Dilys buvo apdovanotas Lietuvos SSR liaudies švietimo pirmūno ženkleliu (1972 m.), įvairiais žinybiniais garbės raštais.

Amžininkų prisiminimuose jis išliko kaip rūpestingas ir pareigingas auklėtojas, daug dėmesio skyręs sunkesnio charakterio vaikams ugdyti.

Laisvalaikiu žvejodavo, mėgo keliauti, domėjosi gamta ir praeitimi.

Vedė 1956 m., žmona Angelė Stripeikytė-Dilienė (1930–1996) – pedagogė. Liko našlys. Vaikų nesulaukė.

Mirė 2001 m. Palaidotas Skiemonių naujosiose kapinėse. Kapą ženklina rausvo šlifuoto akmens luitas su iškaltu įrašu: "Diliai / Angelė 1930–1996 / Boleslovas 1922–2001 / Liūdi artimieji".