Osvaldas ZAUKEVIČIUS
  Gimimo data: 1940-00-00

Trumpai:
Pedagogas istorijos mokytojas, vadovas

2024-02-11   |   Spausdinti

Tėvai: Adolfas Zaukevičius ir ? Zaukevičienė.

Baigė studijas, įgijo istorijos mokytojo išsilavinimą.

1967–1969 m. O. Zaukevičius dirbo Skiemonių (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje istorijos mokytoju, buvo šios mokyklos užklasinio ir užmokyklinio auklėjimo organizatorius.

Nuo 1969 m. iki gyvenimo pabaigos jis gyveno Kurkliuose (Anykščių r.) ir dirbo Kurklių vidurinėje mokykloje.

1969–1975 m. jis buvo šios mokyklos istorijos mokytojas, 1970–1975 m. – ir užklasinio ir užmokyklinio auklėjimo organizatorius.

1975–1994 m., iki gyvenimo pabaigos, O. Zaukevičius dirbo Kurklių vidurinės mokyklos direktoriumi, buvo ilgiausiai šias pareigas ėjęs Kurklių mokyklos vadovas. Jam vadovaujant, Kurklių mokykla persikėlė į naują originalios architektūros kaimo mokyklos pastatą, kuriame dirba iki šiol.

O. Zaukevičius buvo apdovanotas medaliu "Už šaunų darbą V. I. Lenino 100-ųjų gimimo metinių proga" (1970 m.).

Susituokė iki 1967 m., žmona Nijolė Keblaitė-Zaukevičienė (g. 1942 m.) – pedagogė lietuvių kalbos mokytoja, literatė poetė. Dukterys: Nomeda Zaukevičiūtė (1965–2009) – pedagogė ir Jolita Zaukevičiūtė (1967–?) – pedagogė filologė.

Mirė 1994 m. lapkričio 14 d. Kurkliuose (Anykščių r.). Palaidotas Kurklių naujosiose kapinėse. Kapą ženklina akmeninis paminklas-kompozicija – stilizuotas švyturys, jo postamento plokštėje iškaltas įrašas: "Zaukevičius / Osvaldas / 1940–1994".