Gintautas EIMANAVIČIUS
  Gimimo data: 1963-05-22
Gimimo vietovė: Kaunas

Trumpai:
Muzikas, muzikos pedagogas, kultūros organizatorius

2024-03-30   |   Spausdinti

Mokėsi Kauno vidurinėje mokykloje. Mokykliniais metais lankė vaikų muzikos mokyklą.

1983 m. baigė Kauno Juozo Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą (dabar – Kauno Juozo Gruodžio konservatorija), įgijo muzikanto trombonininko specialybę. Studijuodamas grojo trombonu ir lankė Laimos Pavilionytės dramos studiją, pradėjo kurti autorines dainas.

1982–1984 m. jis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, tarnavo kariniame dalinyje Jonavos rajone, grojo kariniame orkestre.

Nuo 1984 m. iki šiol G. Eimanavičius gyvena ir dirba Anykščiuose.

Nuo 1984 m. jis buvo Anykščių kultūros rūmų liaudies teatro pastatymo dalies vedėjas, kūrė vaidmenis kone visuose teatro spektakliuose.

Jis parengė spektaklį Antano Vienuolio-Žukausko "Prieblandoje" (režisierius Arvydas Navalinskas), kuris tapo pirmuoju Lietuvos mėgėjų teatro spektakliu, parodytu Lietuvos televizijos kanalu.

Anykščių teatre Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetų diplomantai režisieriai kasmet statydavo savo diplominius darbus. Talkinant G. Eimanavičiui, čia savo debiutinius spektaklius parengė Raimondas Šilanskas, Vilma Paulauskaitė, Audronė Pajarskienė ir kiti teatro režisieriai.

G. Eimanavičius su bendraminčiais XX a. 9-ajame dešimtmetyje Anykščiuose pradėjo du dešimtmečius tęstą tradiciją Naujųjų metų sutiktuvių vakarams kurti koncertus su šou elementais. Jis dalyvavo humoro grupėje "Krakatūzai" (vadovas Arvydas Navalinskas), kuri išaugo iš šių proginių programų. "Krakatūzai", tapę labiausiai Anykščius garsinusiu humoro kolektyvu, savo programą rodė visoje Lietuvoje, filmavosi televizijos laidose, dalyvavo humoro turuose "Juoko maršas".

G. Eimanavičius groja Anykščių pučiamųjų orkestre (vadovas Vytautas Žiukas), su šiuo orkestru keliauja po festivalius, kelis kartus aplankė Prancūziją, Vokietiją ir kitas Europos šalis. Už aktyvią koncertinę veiklą orkestras gavo "Aukso paukštės" apdovanojimą.

Jis dainavo Anykščių kultūros rūmų etnografiniame ansamblyje (vadovė Violeta Juciuvienė).

Iširus Anykščių kultūros rūmų liaudies teatrui, G. Eimanavičius trumpai dirbo Debeikių (Anykščių r.) kultūros namuose meno vadovu.

G. Eimanavičius taip pat dirbo Anykščių muzikos mokykloje muzikos mokytoju, iki 2010 m. buvo ir Skiemonių (Anykščių r.) pagrindinės mokyklos muzikos mokytojas, kol ši mokykla buvo pertvarkyta.

Dirbdamas Skiemonyse, G. Eimanavičius suaktyvino šio krašto kultūros veiklą, dalyvavo rengiant įvairias programas, literatūros skaitymus, debiutavo kaip teatro režisierius – su mokyklos bendruomene pastatė spektaklį Bronės Buivydaitės "Pabaigtuvės".

Skiemonyse jis subūrė visoje šalyje išgarsėjusį moksleivių pramoginės muzikos ansamblį "Tik ir tak", pats rengė jam muzikinę programą – kartu su Stanislovu Aglinsku aranžuodavo lietuvių liaudies ir pačių moksleivių sukurtas dainas. Jo vadovaujami Skiemonių vaikai parengė dvi programas "Elektrinio piemenėlio dainelės" ir "Žvirblių tako naujienos", sukūrė miuziklą "Lilutė" (G. Eimanavičiaus muzika, B. Buivydaitės tekstai). Ansamblis koncertavo Anykščių, Molėtų, Kupiškio ir gretimuose rajonuose, dalyvavo moderniojo folkloro festivalyje "Suklegos" Vilniuje, filmavosi televizijoje. 

G. Eimanavičius dirbo Skiemonių kultūros namų meno vadovu. Jis subūrė folklorinį ansamblį ir bendruomenės teatrą, kuriame režisavo spektaklius: Liudvikos Didžiulienės-Žmonos "Lietuvaitės", "Saldi meilė", "Bobutės susipyko" bei "Motinos meilė", Vydūno "Piktoji gudrybė", Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės "Kuprotas oželis" dvaminę versiją ir miuziklą. Jis iki šiol talkina Skiemonių bendruomenei, tęsiančiai miestelio teatro tradiciją, rengiančiai moterų šou programas, pastatė ir rodo Vytauto Kupšio komediją "Jaunikio medžioklė", Kazio Binkio komedijas "Kai atsarga daro gėdą" ir "Dešimt litų ir gyvybė", Edmundo Untulio komediją "Nosis" (2021 m.), Žemaitės "Žentas" (pagal apsakymą "Marti", 2024 m.).

G. Eimanavičiaus iniciatyva Skiemonyse susibūrė kaimo kapela – liaudiškos muzikos ansamblis "Skiemonys". Šis muzikinis kolektyvas parengė programą iš skiemonietės Irenos Eivienės prisimintų lietuvių liaudies dainų, koncertavo Anykščių ir gretimuose rajonuose, kelis kartus nusifilmavo Lietuvos televizijos laidoje "Duokim garo". Šios laidos leidžiamose kompaktinėse plokštelėse "Geriausios metų "Duokim garo" dainos" ir "Geriausios visų laikų "Duokim garo" dainos" įrašyta ir Skiemonių kaimo kapelos atlikta daina "Žiburėlis".

Mirus Skiemonių bažnyčios vargonininkui, klebono Eugenijaus Staleronkos kvietimu G. Eimanavičius iki 2003 m. keletą metų dirbo šioje bažnyčioje vargonininku, vargonavo per Šv. Mišias ir vadovavo vaikų bei suaugusiųjų chorams. Su šiais chorais jis dalyvavo Lietuvos giesmių šventėje "Kristui gieda Lietuva". Skiemonių bažnyčios chorai išleido kompaktinę plokštelę "Idant nepražūčiau", kurioje įrašė senąsias giesmes, kurias prisiminė šio krašto giedotojos Irena Eivienė ir Stasė Verbickienė.

Nuo 2003 m. iki šiol G. Eimanavičius yra Vytauto Germanavičiaus suburtos trupės, rengiančios teatralizuotą muzikinę Siauruko traukinių užpuolimo programą, narys, muzikinių grupių "Žažumbrio slibinai" ir "Vyriškas požiūris" (nuo 2019 m.) atlikėjas, dalyvauja kituose Anykščių menininkų asociacijos projektuose ir kultūros renginiuose.

2010–2020 m. G. Eimanavičius dirbo Anykščių kultūros centre apsaugos darbuotoju.

Nuo 2013 m. jis vaidina atgimusiame Anykščių kultūros centro teatre, sukūrė gubernatoriaus vaidmenį Justino Marcinkevičiaus draminės apysakos "Daukantas" inscenizacijoje (režisierius Jonas Buziliauskas, 2014 m.), vaidina ir kituose šio teatro pastatymuose.

G. Eimanavičius yra Andrioniškio (Anykščių r.) kaimo kapelos „Pelyša“ muzikantas ir dainininkas.

Nuo 2012 m. iki šiol jis groja "Rytų Aukštaitijos bigbende" (vadovas Kęstutis Grigaliūnas).

G. Eimanavičius kuria dainas, yra sukūręs pluoštą muzikinių kūrinių pagal Eugenijaus Matuzevičiaus, Jono Strielkūno, Justino Marcinkevičiaus, Žilvino Prano Smalsko, savo buvusios mokinės Kristinos Dičiūtės ir kitų autorių tekstus, ketina išleisti jų rinkinį kompaktine plokštele. Jis sukūrė Viešintų vidurinės mokyklos (dabar – Viešintų pagrindinė mokykla – daugiafunkcis centras) himno "O mokykla, o mokykla, šviesos žiedais pražydęs medi!" muziką (žodžiai Onos Šakėnienės, 1997 m.).

G. Eimanavičius yra Tėvynės Sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų narys, šios partijos Anykščių rajono skyriaus narys.

Už kultūros veiklą Skiemonyse jis apdovanotas Anykščių rajono Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija (2004 m.).

Susituokė 1983 m. gegužės 13 d., žmona Skaidrė Račkaitytė (g. 1964 m.) – dailininkė dizainerė. Vaikai: Indrė Eimanavičiūtė (g. 1983 m.) – gydytoja biochemikė, emigrantė Vokietijoje, Jonas Mindaugas Eimanavičius (g. 1994 m.) – gydytojas.