Janina JOKANTIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Vaišvilaitė
Gimimo data: 1923-06-23
Gimimo vietovė: Karčių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogė pradinių klasių mokytoja

2019-01-22   |   Spausdinti

Tėvai: Pranciškus Vaišvila (1870–1948) iš Latavos ir Julija Kavoliūnaitė-Vaišvilienė (1884–1962) iš Sabaliūnų – valstiečiai žemdirbiai. Augo penkių vaikų šeimoje, buvo jauniausia. Brolis ir seserys: Elena Vaišvilaitė (1912–1974) – žemdirbė, Stanislovas Vaišvila (1914–1963) – žemdirbys, Albina Vaišvilaitė (1917–1994) – žemdirbė ir Anelė Vaišvilaitė (1920–2001) – nuo 1952 m. iki gyvenimo pabaigos ilgametė kunigo Jono Butkio šeimininkė.

Augo tėvo tėviškėje Latavos kaime (Anykščių r.), baigė Andrioniškio (Anykščių r.) pradžios mokyklą, Anykščių progimnaziją. Toliau mokėsi Raguvėlės (Anykščių r.) žemės ūkio mokykloje, 1947 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją, įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę.

1947–1952 m. J. Vaišvilaitė dirbo Miškonių (Kupiškio r.) pradinės mokyklos mokytoja.

1952–1982 m., iki gyvenimo pabaigos, J. Jokantienė gyveno Saldutiškyje (Utenos r.) ir dirbo pedagoginį darbą. 1952–1982 m. ji buvo Saldutiškio vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja, po pamokų dirbdo ir Saldutiškio internato auklėtoja, buvo vaikų meno saviveiklos  organizatorė. 1955–1965 m. ji dirbo ir Saldutiškio vakarinėje vidurinėje mokykloje mokytoja.

Laisvalaikiu daug skaitė, mėgo siuvinėti ir megzti, Saldutiškyje ir visame Utenos krašte garsėjo kaip rankdarbių žinovė.

Ištekėjo 1952 m., vyras Juozas Jokantas (1925–2006). Vaikai: Regina Jokantaitė (g. 1953 m.) – žurnalistė ir Laimutis Jokantas (1955–2006).

Mirė 1982 m. kovo 23 d. Saldutiškyje (Utenos r.). Palaidota Saldutiškio senosiose kapinėse.

J. Jokantienės gyvenimas ir veikla pristatoma straipsnių rinkiniuose "Saldutiškio mokykla" (2006 m.) ir "Sugrįžkim į Saldutiškio mokyklą" (2017 m.).