Elena DECKYS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Šukytė
Gimimo data: 1924-07-16
Gimimo vietovė: Meldučių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkė gydytoja psichiatrė, mecenatė

2018-12-28   |   Spausdinti

Tėvai: Juozapas Šukys ir Agota Mikalajūnaitė-Šukienė. Augo septintoji aštuonių vaikų šeimoje. Broliai ir seserys: Juozapas Šukys, Antanas Šukys, Balys Šukys, Jonas Šukys, Kazimieras Šukys (1923–2012) – gydytojas, visuomenininkas, emigrantas JAV, Ona Šukytė-? ir Zofija Šukytė-? – visi mirė iki 2017 m.

1944 m. E. Šukytė kartu su broliu Kaziu pasitraukė į Vakarus, gyveno Vokietijoje, dirbo Quaker bibliotekoje.

1950 m. ji baigė studijas Miuncheno (Vokietija) Liudviko Masimilijono (Ludwig Maximilian) universiteto Medicinos fakultete, įgijo gydytojos psichiatrės išsilavinimą.

Persikėlusi gyventi į JAV, E. Deckys iš pradžių dirbo Christianos greitosios medicinos pagalbos tarnyboje, kur atliko internatūrą. Vėliau ji stažavosi ir atliko psichiatrijos praktiką Vilmingtono (Wilmington, Delavero valstija) bei Filadelfijos (Philadelphia, Pensilvanijos valstija) apylinkių ligoninėse, įgijo gydytojos licenciją dirbti keliose valstijose.

E. Deckys buvo įvairių Ilinojaus valstijos ligoninių gydytoja, dirbo Šiaurės Vakarų universiteto (Northwestern University) Čikagos Medicinos fakultete profesore.

Senatvėje pasitraukusi iš profesinės veiklos, ji persikėlė į Indian Head Parko kaimą (Ilinojaus valstija) ir ten pasiliko iki gyvenimo pabaigos.

Ji rėmė lietuvių kultūrinę veiklą, buvo viena didžiausių Lietuvių operos mecenačių.

Laisvalaikiu žaidė tenisą, keliavo po pasaulį.

Ištekėjo 1949 m. Vokietijoje, vyras Evaldas Deckys (g. 1924 m.) – gydytojas. Sūnus Algis Deckys (g. 1951 m.).

Mirė 2017 m. rugpjūčio 13 d. Indian Head Parke (Ilinojaus valstija, JAV). Palaidota Lietuvių tautinėse kapinėse Džastise (Justice, Ilinojaus valstija, JAV).