Jolita ABRAŠKEVIČIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Vaitonytė
Gimimo data: 1968-01-09
Gimimo vietovė: Kavarskas (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogė pradinių klasių ir užsienio kalbų mokytoja, vadovė

2021-12-18   |   Spausdinti

Tėvai: ? Vaitonis ir Alfonsa Skerytė-Vaitonienė (g. 1935 m.) – medikė.

Nuo vaikystės augo Anykščiuose, 1986 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą, gavo atestatą su pagyrimu ir sidabro  medalį.

1986–1988 m. J. Abraškevičienė dirbo Levaniškių (Anykščių r.) pradinėje mokykloje mokytoja, 1988–1992 m. buvo šios mokyklos vedėja.

1987–1992 m. ji neakivaizdžiai studijavo Šiaulių pedagoginiame institute, įgijo pradinių klasių     mokytojos išsilavinimą.

1992–2018 m. J. Abraškevičienė gyveno ir dirbo Anykščiuose.

1992–1993 m. ji buvo Anykščių Antano Vienuolio vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja. 1993–2014 m. ji dirbo Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje pradinių klasių mokytoja, nuo 2001 m. yra pradinių klasių mokytoja metodininkė.  

2010 m. Panevėžio kolegijoje ji baigė filologijos studijų krypties anglų ir vokiečių kalbų pedagogikos koleginių studijų programą, įgijo filologijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei užsienio kalbų mokytojos profesinę kvalifikaciją.

2014–2018 m. J. Abraškevičienė dirbo Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje gimnazistų klasių kuratore. 

Nuo 2010 m. ji yra mokyklų savęs vertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vertintoja, jai suteikta išorės vertintojos kvalifikacinė kategorija (2010 m.).

2012–2018 m. J. Abraškevičienė buvo Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bendruomenės centro tarybos pirmininkė, Anykščių rajono savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų tarybos narė.

Nuo 2018 m. iki šiol ji gyvena ir dirba Vilniuje.

2018–2020 m. ji dirbo Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijoje direktoriaus pavaduotoja ugdymui, nuo 2020 m. yra Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nuo 2020 m. iki šiol J. Abraškevičienė yra Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento projekto "Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė" (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) metodininkė. 

Visuomeninio rinkimų komiteto "Kęstučio Tubio sąrašas "Anykščių krašto labui" sudėtyje 2019 m. ji dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės 2019–2023 m. kadencijos tarybos rinkimuose, bet nebuvo išrinkta.

Laisvalaikiu keliauja, skaito, kuria rankdarbius, šoka.

Ištekėjo 1987 m., vyras Valentinas Abraškevičius (1962–2015) – vairuotojas. Liko našlė. Vaikai: Dovilė Abraškevičiūtė ir Vytautas Abraškevičius.