Alvira ŽVINIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Bobelytė, Černiauskienė
Gimimo data: 1936-03-09
Gimimo vietovė: Motiejūnų k. (Molėtų r.)

Trumpai:
Medikė, kraštotyrininkė, publicistė

2019-11-18   |   Spausdinti

Tėvai: Donatas Bobelis ir Leokadija Bobelienė – žemdirbiai. Užaugo septynių vaikų šeimoje.

Mokėsi Vastapų (Molėtų r.) pradinėje mokykloje, 1954 m. baigė Alantos (Molėtų r.) vidurinę mokyklą 1-ojoje jos abiturientų laidoje. 1957 m. baigė Respublikinę Utenos medicinos mokyklą, įgijo medicinos felčerės specialybę.

1957–1981 m. A. Bobelytė-Černiauskienė gyveno Kurkliuose (Anykščių r.) ir dirbo Kurklių ambulatorijoje medicinos felčere.

1978–1979 m. ji buvo ir Kurklių kultūros namų direktorė. Jos iniciatyva buvo suburtas mišrus choras, moterų ir etnografinis ansambliai, liaudies šokių kolektyvas, agitmeninė brigada "Kurkliai".

Nuo 1981 m. iki šiol A. Žvinienė gyvena Kaune, vasaras praleidžia gimtajame Motiejūnų kaime.

Nuo jaunystės ji rašo eiles, renka kraštotyros medžiagą.

A. Žvinienė yra Kurklių kraštiečių asociacijos Kurkliečių bendrijos pirmininkė (nuo 2010 m.). Kartu su bendraminčiais miestelyje ji įrengė paminklinį akmenį su pirmojo Kurklių miestelio vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose data, šalia Šv. Jurgio bažnyčios pastatė parapijos globėjo šv. Jurgio koplytstulpį.

A. Žvinienės parengtos ir išleistos knygos:

2011 m. – "Kurkliai" (kraštotyros monografija, išsamiausias Anykščių rajono istorinius valsčius pristatantis leidinys).

2015 m. – "Bėga laikas" (prisiminimai apie Pavirinčių kaimo Černiauskų ir Kalibatų gimines).

2016 m. – "Tenai nuo seno žmonės gyveno" (apie Molėtų rajono Alantos seniūnijos Motiejūnų kaimą ir jo gyventojus Umbrasus, Juočepius ir Bobelius).

2017 m. – "Sušaudyta jaunystė : istorinė apybraiža" (apie Alantos krašto partizanus ir tremtinius).

2019 m. – "Danguje ieškojau Lietuvos" (Alantos krašto tremtinių prisiminimai).

A. Žvinienė sukūrė vaizdo juostas apie Lietuvos partizanus "Sušaudyta jaunystė", "Atmintis" ir "Trakinių tragedija".

Ištekėjo 1959 m., vyras Steponas Černiauskas (1927–1964). Liko našlė. Dukterys: Gražina Černiauskaitė-Masiulionienė (g. 1960 m.) ir Laima Černiauskaitė-Banienė (g. 1961 m.).

Vėl ištekėjo 1981 m., vyras Jonas Žvinys.