Audrius VOGULIS
  Gimimo data: 1981-09-08
Gimimo vietovė: Narteikių k. (Joniškėlio parapija, Pasvalio r.)

Trumpai:
Kunigas teologas

2020-08-25   |   Spausdinti

1988–1999 m. baigė Joniškėlio (Pasvalio r.) vidurinė mokyklą. Vienerius metus niekur nesimokė, ieškodamas savo gyvenimo kelio.

2000–2006 m. studijavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, baigė ją teologijos magistro laipsniu. Studijuodamas jis trumpai tarnavo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje diakonu.

2006 m. rugpjūčio 20 d. A. Vogulis buvo įšventintas kunigu.

2007–2008 m. A. Vogulis tarnavo Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijoje vikaru, buvo Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos kapelionas. 2008–2010 m. jis buvo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros vikaras ir Vyskupo K. Paltaroko gimnazijos kapelionas.

2010–2014 m. jis buvo Rokiškio Šv. Mato parapijos vikaras.

2014–2018 m. A. Vogulis tarnavo Truskavos (Kėdainių r.) Šventosios Dvasios parapijos klebonu, buvo ir Anciškio (Kėdainių r.) Šv. Mato parapijos administratorius.

Paskirtas 2018 m. birželio 29 d., nuo 2018 m. vasaros iki šiol A. Vogulis yra Alantos (Molėtų r.) Šv. apaštalo Jokūbo parapijos administratorius ir Skiemonių (Anykščių r.) Švč. Mergelės Marijos Aplankymo parapijos administratorius.