Antanas ŽVIKAS
  Gimimo data: 1957-01-09
Gimimo vietovė: Liepdegėnų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogas istorijos mokytojas, bibliotekininkas, kraštotyrininkas, literatas

2023-06-12   |   Spausdinti

Baigė Kavarsko (Anykščių r.) vidurinę mokyklą.

Nuo 1979 m. A. Žvikas dirbo A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, vėliau – Anykščių kultūros namuose metodininku klubiniam darbui, buvo Arklio muziejaus muziejininkas.

1981–1988 m. jis neakivaizdžiai studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete, įgijo pedagoginį istorijos mokytojo išsilavinimą.

1994–2021 m. A. Žvikas dirbo Anykščių viešojoje, Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje. 1998 m. balandžio 27 d. pradėjus bibliobuso veiklą Anykščių rajone, 1998–2012 m. jis buvo Anykščių bibliotekos bibliobuso – po įvairias rajono vietuves važinėjusio kilnojamojo bibliotekos filialo – vyresnysis bibliotekininkas, kol toks bibliobusas buvo eksploatuojamas. Su bibliobusu, kuris buvo įrengtas autobuse "Kuban", vėliau "Mercedes Benz" bei "Volvo", jis pagal grafiką lankė apie 1 tūkst. skaitytojų 50 rajono kaimų, pateikdamas jiems per 5 tūkst. knygų fondą.

2012–2021 m. jis buvo šios bibliotekos Andrioniškio filialo vyresnysis bibliotekininkas, dalyvaudavo bendruomenės projektuose, kol išėjo į pensiją.

Jis parengė kraštotyrinį fotografijų albumą, kuriame atsispindi andrioniškiečių kultūrinis gyvenimas nuo 2012 metų ir mokslinės ekspedicijos "Kryždirbystė Andrioniškio ir Svėdasų apylinkėse" momentai, rengė kitus nepublikuotus kraštotyros darbus.

Jis buvo Knygos bičiulių draugijos Anykščių skyriaus narys ir šio skyriaus atsakingasis sekretorius, Lietuvos bibliotekininkų draugijos narys. Nuo 2012 m. jis buvo Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narys.

A. Žvikas buvo literatas poetas, domėjosi literatūros naujovėmis, dalyvaudavo Anykščių rajono literatų klubo "Marčiupys" veikloje.

Jis parengė ir išleido savo poezijos knygą "Laiko žingsniai" (2021 m.).

A. Žvikas buvo Lietuvos liberalų sąjūdžio narys. Šios partijos sąraše 2015 m. jis dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės 2015–2019 m. tarybos rinkimuose, bet nebuvo išrinktas. Tos pačios partijos sąraše 2019 m. jis dalyvavo ir Anykščių rajono savivaldybės 2019–2023 m. tarybos rinkimuose, bet nebuvo išrinktas.

Laisvalaikiu sprendė kryžiažodžius, dalyvaudavo intelektiniuose žaidimuose.

A. Žviko gyvenimas ir veikla pristatoma informacinio leidinio "Anykščių kraštotyrininkai. Biobibliografinis žodynas" pirmojoje dalyje "Biografijos" (2016 m.) ir antrojoje dalyje "Bibliografinė medžiaga" (2018 m.).

Buvo vedęs, žmona Palmira Kučytė-Žvikienė – bibliotekininkė. Sūnus Vaidotas Žvikas (g. 1990 m.).

Mirė 2022 m. sausio 6 d. Anykščiuose.

Sudarytas ir išleistas nepublikuotos A. Žviko poetinės kūrybos rinkinys "Buvusio laiko žingsniai" (2023 m.).