Jonas STUNDŽIA
  Gimimo data: 1904-08-08

Trumpai:
Pedagogas pradinių klasių mokytojas, švietimo organizatorius

2024-03-23   |   Spausdinti

Tėvai: Vincentas Stundžia (1862–?) ir Anastazija Gasiulytė-Stundžienė (1880–?). Broliai ir seserys: Juozapas Stundžia (1902–?), ? Stundžaitė-Gasiulienė (1904–?), Veronika Stundžaitė-Šimkūnienė (1906–1979), Antanas Stundžia (1908–?) ir Vincentas Stundžia (1911–1977).

Nuo 1925 m. iki gyvenimo pabaigos J. Stundžia gyveno Anykščiuose ir iki senatvės dirbo pedagoginį darbą Anykščių krašte.

1925–1926 m. jis buvo Anykščių pradžios mokyklos Nr. 1 mokytojas.

1926–1930 m. J. Stundžia dirbo Rubikių pradžios mokykloje, 1926–1928 m. buvo šios mokyklos mokytojas, 1928–1930 m. – ir jos vedėjas, kol 1930 m. gegužės 1 d. ši mokykla buvo uždaryta. 1930–1931 m. jis dirbo Burbiškio pradžios mokykloje mokytoju.

Perkeltas nuo 1931 m. rugsėjo, 1931–1941 m. J. Stundžia dirbo Niūronių pradžios mokykloje, buvo šios mokyklos mokytojas ir vedėjas. Nuo 1941 m. Antrojo pasaulinio karo metais jis dirbo Andrioniškio (Anykščių r.) pradinėje mokykloje.

Po Antrojo pasaulinio karo iki 1949 m. J. Stundžia buvo Anykščių pradinės mokyklos Nr. 1 vedėjas. 1949 m. balandį jis dirbo ir Anykščių miesto beraščių-mažaraščių kursų vedėju, kol tokie kursai nuo 1949 m. gegužės 1 d. buvo likviduoti.

Paskirtas 1949 m. rugpjūčio 1 d., 1949–1950 m. J. Stundžia dirbo Anykščių valsčiaus Liaudies švietimo skyriaus vedėju, 1950–1954 m. buvo šio skyriaus pedagoginio kabineto vedėjas.

Tęsdamas pedagoginę veiklą, 1949–1950 m. jis dirbo Anykščių pradinės mokyklos Nr. 1 mokytoju, kol 1950 m. rudenį tokia mokykla nustojo veikti. 1950–1953 m. jis buvo Anykščių vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytojas, 1953–1970 m. dirbo Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje pradinių klasių mokytoju, kol 1970 m. vasarą išėjo į pensiją.

1971 m. jis kelis kartus vis grįždavo į mokyklas, dirbo Anykščių Jono Biliūno vidurinėje ir Anykščių 2-ojoje vidurinėje mokyklose pavaduojančiuoju pradinių klasių mokytoju.

Vedė 1931 m. lapkričio 28 d. Anykščių bažnyčioje (santuoką palaimino vikaras Jonas Bubas), žmona Sofija Petraitytė-Stundžienė (1911–1990). Vaikai: Jonas Rimvydas Stundžia (1932–2008) – mokslininkas chemikas, Apolinaras Stundžia (1934–1992) – pedagogas geografijos mokytojas ir Regina Stundžaitė-Petrauskienė (1940–2022).

Mirė 1978 m. gegužę Anykščiuose. Palaidotas Anykščių senosiose kapinėse. Kapą ženklina tamsus ąžuolinis stogastulpis su kamiene išskobta Rūpintojėlio figūra ir įrašu: "Stundžia / Jonas / 1904–1978 / Stundžienė / Sofija / 1911–1990".