Juozas BALEIŠIS
  Gimimo data: 1927-00-00
Gimimo vietovė: Svėdasai (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogas rusų kalbos ir literatūros mokytojas

2019-10-09   |   Spausdinti

Tėvai: Juozas Baleišis ir ? Baleišienė (?–1927). Motinai mirus, augo senelių (motinos tėvų) šeimoje.

Baigė Svėdasų pradžios mokyklą, 1949 m. – Svėdasų gimnaziją 1-ojoje jos abiturientų laidoje, gavo šios gimnazijos atestatą Nr. 1.

Paskirtas 1949 m. rudenį, 1949–1950 m., kelis mėnesius, J. Baleišis dirbo Svėdasų valsčiaus liaudies švietimo skyriaus vedėju.

Mobilizuotas 1950 m. sausį, 1950–1952 m. jis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, tarnavo 16-ojoje lietuviškojoje divizijoje Vilniuje.

Demobilizuotas 1952 m. lapkritį, 1952–1953 m. J. Baleišis dirbo Debeikių (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje mokytoju, 1953–1954 m. buvo šios mokyklos direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams, kol šių pareigų savo iniciatyva atsisakė. 1954–1958 m. jis toliau dirbo Debeikių vidurinėje mokykloje mokytoju.

1957–1960 m. jis neakivaizdžiai studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Rusų kalbos fakulteto neakivaizdiniame skyriuje, baigė tris kursus. Susirgęs jis paliko studijas, jų nebaigęs.

Nuo 1958 m. iki gyvenimo pabaigos J. Baleišis gyveno Svėdasuose ir iki pensijos dirbo Svėdasų vidurinėje mokykloje (dabar – Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija).

1958–1979 m. jis buvo Svėdasų vidurinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytojas, 1981–1986 m. dirbo šios mokyklos bendrabučio auklėtoju, kol išėjo į pensiją.

Jis buvo mokytojų meno saviveiklos ir profsąjungų veiklos organizatorius, skatino mokinių tarptautinį bendradarbiavimą, užmezgęs ryšius su mokykla Latvijoje.

Laisvalaikiu mėgo keliauti.

Susituokė apie 1955 m., žmona Birutė Girčytė-Baleišienė (g. 1929 m.) – pedagogė matematikos ir fizikos mokytoja. Vaikai: Danguolė Baleišytė, Laima Baleišytė-Šablevičienė, Linas Baleišis (g. 1966 m.) – valstybės tarnautojas, aplinkosaugos pareigūnas, ir Asta Baleišytė-Sabaliauskienė (g. 1971 m.).

Mirė 2018 m. rugpjūčio 28 d. Svėdasuose (Anykščių r.). Palaidotas Svėdasų kapinėse. Kapą ženklina juodo šlifuoto akmens paminklinė kompozicija su įkomponuota metaline saulute, iškaltas įrašas: "Baleišiai / Juozas 1927–2018".