Veronika SUKAREVIČIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Žukaitė
Gimimo data: 1909-03-18
Gimimo vietovė: Skiemonių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogė pradinių klasių mokytoja, tremtinė

2020-08-01   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Žukas ir ? Žukienė – valstiečiai žemdirbiai. Augo su seserimis. Vaikystėje tėvas buvo išvykęs uždarbiauti į JAV, dukteris augino viena motina.

Baigė Skiemonių pradžios mokyklą, toliau mokėsi Utenos "Saulės" gimnazijoje. Mokykliniais metais dalyvavo meno saviveikloje. 1926–1928 m. baigė Kauno "Saulės" draugijos mokytojų seminarijos dvimečius mokytojų kursus, įgijo pradžios mokyklų mokytojos specialybę.

Paskirta 1928 m. balandžio 20 d., 1928–1930 m. V. Žukaitė dirbo Mickūnų (Anykščių r.) pradžios mokyklos vedėja, kol ši mokykla buvo uždaryta. 1930 m. gegužės–rugpjūčio mėnesiais ji dirbo Leliūnų (Anykščių r.) pradžios mokyklos vedėja, kol savo iniciatyva iš šių pareigų pasitraukė.

1930–1937 m. V. Žukaitė buvo Juškonių (Anykščių r.) pradžios mokyklos Pašilių komplekto mokytoja, 1936–1937 m. ėjo ir Juškonių pradžios mokyklos vedėjos pareigas.

1937–1941 m. V. Žukaitė-Sukarevičienė dirbo Skiemonių pradžios mokykloje, 1937–1940 m. buvo jos Miškiniškių komplekto mokytoja, 1940–1941 m. – Skiemonių pradžios mokyklos mokytoja.

1941 m. birželio 14 d. V. Sukarevičienė su sūnumi buvo ištremta į Sibirą, gyveno Barnaule (Altajaus kr., Rusija), nuo 1941 m. gruodžio – miškuose Talmenkoje (Barnaulo r., Altajaus kr., Rusija), dirbo pabėgių fabrike.

1946 m. rudenį ji su sūnumi pabėgo iš tremties vietos ir nelegaliai grįžo į Lietuvą, vengdama represijų, gyveno Žukaitės pavarde. Nebegalėdama toliau dirbti mokytoja, 1947–1949 m. ji dirbo Anykščių gimnazijoje raštvede. 1949 m. patyrusi sovietinio saugumo persekiojimus ir naujos tremties grėsmę, ji persikėlė iš Anykščių į Molėtų rajoną.

1951–1964 m. V. Žukaitė dirbo Giedraičių (Molėtų r.) vidurinėje mokykloje sąskaitininke ir bibliotekos vedėja, kol išėjo į pensiją.

Nuo 1964 m. iki gyvenimo pabaigos V. Žukaitė gyveno Skiemonyse.

Ji nuolat domėjosi mokyklos gyvenimu, visuomeniniais ir politiniais įvykiais, sielojosi dėl Lietuvos ateities.

Ištekėjo 1937 m. Skiemonių bažnyčioje, vyras Adolfas Sukarevičius (1903–?) – savivaldos organizatorius Skiemonių valsčiaus sekretorius, politinis kalinys ir tremtinys. Sūnus Kęstutis Petras Sukarevičius (1938–2004) – tremtinys, mokslininkas gydytojas oftalmologas.

Mirė 1997 m. gegužės 13 d. Skiemonyse (Anykščių r.). Palaidota Skiemonių kapinėse šeimos kape prie tėvų ir seserų.