Jonas GARUNKŠTIS
  Gimimo data: 1891-07-05
Gimimo vietovė: Zabelynės k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Veterinarijos gydytojas, visuomenininkas, mecenatas

2020-02-10   |   Spausdinti

Tėvai: Julijonas Garunkštis ir Julijona Gudaitė-Garunkštienė – valstiečiai žemdirbiai. Broliai ir seserys: Anupras Garunkštis (1885–?), Albina Garunkštytė (1888–1899) – mirė vaikystėje, Ona Garunkštytė (1894–1896) ir Antanas Garunkštis (1898–?).

1891 m. liepos 8 d. Andrioniškio bažnyčioje jį pakrikštijo kuratas Jonas Baltušis, krikštatėviai buvo valstiečiai Mykolas Lalys ir Anastazija Mickūnienė, Juozapo Mickūno žmona. Krikšto ir kituose šios giminės metrikuose dažniau buvo vartojama pavardės forma Garunkšnis.

Baigė Anykščių pradinę mokyklą, toliau mokėsi Vilniuje. Mokykliniais metais bendradarbiavo laikraštyje "Vilniaus žinios". Studijavo Rusijoje veterinariją, įgijo veterinarijos gydytojo išsilavinimą.

Sulaukęs šaukiamojo amžiaus, buvo mobilizuotas į carinės Rusijos kariuomenę, atliko karinę tarnybą.

Grįžęs į Lietuvą, J. Garunkštis įstojo į Lietuvos kariuomenę. Demobilizuotas jis įsikūrė Kaune, dirbo Kauno miesto savivaldybės institucijose, iki 1944 m. buvo Kauno miesto mėsos priežiūros stoties vedėjas, veterinarijos gydytojas.

Nepriklausomoje Lietuvoje J. Garunkštis buvo šalpos organizacijų rėmėjas.

1944 m. jis su šeima pasitraukė į Vakarus, gyveno Vokietijoje, Bavarijoje, iš pradžių apsistojo Pasau (Passau), paskui gyveno Mariakirchene, o karui pasibaigus įsikūrė Miunchene.

1949 m. su žmona ir jaunesniuoju sūnumi J. Garunkštis išvyko į JAV, gyveno Brukline (Brooklyn, Niujorko valstija), nuo 1954 m. tapo JAV piliečiu.

1963 m., sulaukęs pensijos, jis su žmona grįžo į Miuncheną ir čia pasiliko iki gyvenimo pabaigos.

Nepriklausomoje Lietuvoje jis buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 2-ojo laipsnio (sidabruotu) medaliu.

Amžininkų prisiminimuose J. Garunkštis išliko kaip ramaus ir malonaus būdo lietuvis patriotas, sporto entuziastas ir kelionių mėgėjas.

Vedė 1920 m., žmona Marija Zasimauskaitė-Garunkštienė (1891–1973). Liko našlys. Vaikai: Vytautas-Victor Garunkštis (apie 1922 – ?) – emigrantas Vokietijoje ir Bronius Garunkštis (1924–2002) – emigrantas JAV.

Mirė 1979 m. balandžio 4 d. Švabingo (Schwabing) ligoninėje Miunchene (Vokietija). Palaidotas Miuncheno Westfriedhofo kapinėse šeimos kape prie žmonos.

Vykdant testamentinę valią, dalis J. Garunkščio santaupų po jo mirties kaip auka buvo skirta Lietuvių kultūros centrui "Židinys" Brukline (veikė 1974–2001 m.).