Kazimieras GRIBULIS
  Gimimo data: 1928-03-03

Trumpai:
Pedagogas darbų mokytojas, vadovas

2021-11-17   |   Spausdinti

Tėvas Matas Gribulis.

Apie 1949 – 1950 m. K. Gribulis dirbo Aulelių (Anykščių r.) pradinės mokyklos mokytoju, 1950–1952 m. buvo Aulelių pradinės mokyklos vedėjas.

Perkeltas 1952 m. rugsėjo 1 d., 1952–1953 m. jis dirbo Gerkonių (Anykščių r.) pradinės mokyklos vedėju.

1953 m. jis baigė Panevėžio pedagoginę mokyklą, įgijo septynmečių mokyklų techninių darbų mokytojo specialybę.

1953 m. rugsėjo 1 d. pertvarkius Pašilių (Anykščių r.) pradinę mokyklą į septynmetę. K. Gribulis buvo paskirtas šios mokyklos direktoriumi ir šia pareigas ėjo 1953–1954 m., kol Pašiliuose veikė septynmetė mokykla. Nusprendus ją vėl pertvarkyti į pradinę, 1954 m. rudenį K. Gribulis buvo perkeltas į Bikūnų (Anykščių r.) septynmetę mokyklą ir 1954–1960 m. dirbo jos direktoriumi, kartu buvo ir rusų kalbos mokytojas.

Nuo 1960 m. jis keturis dešimtmečius dirbo Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje darbų mokytoju, kol išėjo į pensiją. 1998 m. jam buvo suteikta techninių darbų vyresniojo mokytojo kvalifikacija.

Buvo vedęs, žmona Elvyra Kazlauskaitė-Gribulienė (g. 1939 m.) – Lietuvos kariuomenės savanorio Jono Kazlausko (1894–1972) duktė. Sūnus Gintaras Gribulis (g. 1964 m.).

Mirė 2018 m. gegužės 5 d. Anykščiuose. Palaidotas Anykščių senosiose kapinėse šeimos kape prie uošvių. Kapą ženklina tamsiai pilko šlifuoto akmens paminklinė kompozicija su centre iškaltu kryžiumi, kairiojoje steloje įtaisyta K. Gribulio portretinė nuotrauka ir iškaltas įrašas: "Mokytojas / Kazimieras / Gribulis / 1928–2018", dešiniojoje – trys portretinės nuotraukos ir iškaltas įrašas: "Kazlauskas Jonas / 1898–1972 / Sūnus Jonas / 1940–1976 / Kazlauskienė Ieva / 1904–1988".