Angelė NEFIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Laurenčikaitė
Gimimo data: 1922-04-21
Gimimo vietovė: Praščiūnų k. (Panevėžio r.)

Trumpai:
Pedagogė pradinių klasių mokytoja

2021-02-06   |   Spausdinti

Tėvai: Petras Laurenčikas (1883 – apie 1953) – nuo 1948 m. tremtinys Buriatijoje, miręs tremtyje, ir Uršulė ?-Laurenčikienė – žemdirbiai ūkininkai, nuo 1933 m. valdė 40 ha menkai derlingos žemės. Broliai ir sesuo: Antanas Laurenčikas, Bronius Laurenčikas (1928–?) – 1948–1957 m. tremtinys Buriatijoje, Jonas Laurenčikas ir Filomena Laurenčikaitė-?.

1929–1933 m. baigė Levaniškių (Anykščių r.) pradžios mokyklą, 1933–1937 m. –  Raguvos (Panevėžio r.) pradžios mokyklą. 1937–1940 m. mokėsi Panevėžio mergaičių gimnazijoje. 1940–1944 m. baigė Ukmergės mokytojų seminariją, įgijo jaunesniosios pradinių klasių mokytojos specialybę.

1944–1948 m. A. Laurenčikaitė dirbo Traupio (Anykščių r.) septynmetėje mokykloje pradinių klasių mokytoja. Iškilus tremties pavojui, pakeitė gyvenamąją vietą ir 1948–1949 m. dirbo Juškonių (Anykščių r.) pradžios mokyklos Spiečiūnų skyriuje, 1949–1951 m. buvo Juškonių pradžios mokyklos mokytoja ir šios mokyklos vedėja.

1951 m. ji patyrė sovietines represijas – buvo atleista iš darbo, nes priklausė antivalstybinio elemento grupei, kai tėvas ir brolis buvo ištremti kaip buožės.

1951–1952 m. A. Laurenčikaitė-Nefienė dirbo Balelių (Ukmergės r.) septynmetėje mokykloje pradinių klasių mokytoja,  1952–1957 m. buvo Užugirio (Ukmergės r.) septynmetės mokyklos pradinių klasių mokytoja. 1957–1960 m. A. Nefienė vėl dirbo Balelių septynmetėje mokykloje.

1960 m. balandį grįžusi į Taujėnus, 1960–1982 m. A. Nefienė buvo Taujėnų vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja, kol išėjo į pensiją.
 
Ištekėjo 1955 m., vyras Antanas Nefas (1923–2004) – mokyklos tarnautojas. Vaikai: Gražina Nefaitė-Akelaitienė (g. 1956 m.) – mokslininkė kalbininkė, Saulius Nefas (g. 1960 m.) – mokslininkas pedagogas edukologas, Birutė Nefaitė (g. 1964 m.) – ekonomistė.

Mirė 2014 m. gegužės 23 d. Taujėnuose. Palaidota Raguvos (Panevėžio r.) kapinėse.