Jonas PETRELIS
  Gimimo data: 1902-02-25
Gimimo vietovė: Abromiškių k. (Elektrėnų sav.)

Trumpai:
Pedagogas pradinių klasių mokytojas, vadovas, visuomenininkas

2021-04-06   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Petrelis ir ? Petrelienė – žemdirbiai ūkininkai, turėjo 6 hektarus žemės. Augo gausioje šeimoje.

Mokėsi Vievio (Elektrėnų sav.) valsčiaus pradžios mokykloje, bet dėl materialinių sunkumų mokslą paliko, dirbo tėvų ūkyje, piemenavo pas kitus ūkininkus, vakarais mokydamasis privačiai pas mokytoją Simonaitį.

1923–1925 m. J. Petrelis baigė Aukštadvario (Trakų r.) dvimečius mokytojų kursus, įgijo pradinių klasių mokytojo specialybę.

Paskirtas 1925 m. spalio 1 d., 1925–1928 m. J. Petrelis dirbo Kurklių (Anykščių r.) pradžios mokykloje mokytoju. Nuo 1928 m. rugsėjo 1 d. perkeltas jo paties prašymu, 1928–1929 m. jis buvo Trakinių (Anykščių r.) pradžios mokyklos mokytojas ir šios mokyklos vedėjas.

1929 m. vasarą Kaune, Žemės ūkio rūmuose, jis baigė žemės ūkio kursus. Jo prašymu nuo 1929 m. spalio 1 d. grąžintas į Kurklius, 1929–1930 m. J. Petrelis vėl dirbo Kurklių pradžios mokykloje, eidamas šios mokyklos vedėjo pareigas.

Jo prašymu paskirtas 1930 m. rugsėjo 1 d., 1930–1931 m. jis buvo Meilūnų (Ukmergės r.) pradžios mokyklos mokytojas ir šios mokyklos vedėjas.

Perkeltas 1931 m. rugsėjo 15 d., 1931–1934 m. J. Petrelis dirbo Kavarsko (Anykščių r.) pradžios mokyklos mokytoju. Paskirtas 1933 m. vasario 1 d., 1933–1934 m. jis buvo šios mokyklos vedėjas. Gyvendamas Kavarske, jis dalyvavo visuomeninėje veikloje: 1932 m. jis minimas kaip Lietuvių tautiško jaunimo sąjungos "Jaunoji Lietuva" Kavarsko skyriaus pirmininkas, 1933 m. – šio skyriaus valdybos narys.

1934 m. rudenį jis porą mėnesių buvo Tiskūnų (Kėdainių r.) pradžios mokyklos mokytojas, bet netrukus vėl perkeltas ir 1934Œ–1936 m. dirbo Pašvitinio (Pakruojo r.) pradžios mokykloje mokytoju, kiek laiko buvo ir šios mokyklos vedėjas. Gyvendamas ir dirbdamas Pašvitinyje, 1934–1936 m. jis buvo Lietuvių tautinės jaunuomenės sąjungos "Jaunoji Lietuva" Pašvitinio skyriaus sporto vadovas, 1935 m. buvo išrinktas Katalikiškojo jaunimo sąjungos "Pavasaris" Pašvitinio apylinkės vadu.

1936 m. J. Petrelis buvo paskirtas Šarkių (Raseinių r.) pradžios mokyklos mokytoju ir šios mokyklos vedėju, bet tų pačių metų lapkritį persikėlė į Joniškį, kur tuo metu jau dirbo jo žmona, ir 1936–1940 m. dirbo Joniškio pradžios mokykloje mokytoju, nuo 1940 m. rugsėjo 1 d. buvo šios mokyklos vedėjas.

Nepriklausomoje Lietuvoje J. Petrelis buvo Mokytojų profesinės sąjungos narys.

Jis bendradarbiavo Nepriklausomos Lietuvos spaudoje, paskelbė publikacijų žurnale "Tautos mokykla".

Nepriklausomoje Lietuvoje jis buvo apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928 m.).

1944 m. J. Petrelis pasitraukė į Vakarus. 1949 m. išvykęs į Jungtines Amerikos Valstijas, jis įsikūrė Čikagoje (Ilinojaus valstija), kur liko iki gyvenimo pabaigos.

Vedė apie 1936 m., žmona Stasė Gelažiūtė-Petrelienė (1912–1990) – pedagogė pradinių klasių mokytoja, visuomenininkė jaunalietuvė, emigrantė JAV.

Mirė 1986 m. rugpjūčio 23 d. Čikagoje (Ilinojaus valstija, JAV). Palaidotas Čikagos lietuvių katalikų Šv. Kazimiero kapinėse.

J. Petrelio pedagoginė veikla pristatoma Kazio Račkausko informaciniame leidinyje "Nepriklausomos Lietuvos mokytojai : 1918–1940 metų biografijos" (2018 m.).