Antanas KIAUŠAS
  Gimimo data: 1904-03-12
Gimimo vietovė: Bikūnų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogas matematikos ir fizikos mokytojas, vadovas

2022-01-11   |   Spausdinti

Tėvai: Juozapas Kiaušas (1867–1928) ir Teklė Meškauskaitė-Kiaušienė (1880–1965) – valstiečiai žemdirbiai. Buvo vyriausias vaikas šeimoje. Broliai ir seserys: Konstancija Kiaušaitė (1908–1908) – mirė kūdikystėje, Klemensas Kiaušas (1909–?) – emigrantas Kanadoje, Anelė Kiaušaitė (1911–2008), Petras Kiaušas (1913–1942) – policijos pareigūnas, nušautas karo metais, ir Povilas Kiaušas (1915–2000).

1928 m. baigė Utenos "Saulės" draugijos mokytojų kursus, įgijo pradžios mokyklos mokytojo specialybę.

Paskirtas 1928 m. gegužės 20 d., 1928–1930 m. A. Kiaušas dirbo Elmiškio (Anykščių r.) pradžios mokyklos mokytoju ir buvo šios mokyklos vedėjas. 1930–1935 m. jis dirbo Bikūnų pradžios mokykloje mokytoju.

1935–1937 m. A. Kiaušas dirbo Juškonių (Anykščių r.) pradžios mokykloje mokytoju. Paskirtas 1937 m. rugsėjo 23 d., 1937–1942 m. jis buvo Juškonių pradžios mokyklos vedėjas.

Apie 1947–1949 m. A. Kiaušas dirbo Bikūnų pradinės mokyklos vedėju.

Paskirtas nuo 1949 m. rugsėjo 1 d., 1949–1956 m. jis dirbo Burbiškio (Anykščių r.) septynmetėje mokykloje matematikos ir fizikos mokytoju, buvo šios mokyklos direktorius.

1956–1965 m. A. Kiaušas buvo Žaliosios (Anykščių r.) septynmetės mokyklos matematikos ir fizikos mokytojas. 1956, 1957 ir 1958 m. jis trumpai ėjo ir šios mokyklos direktoriaus pareigas.

Buvo vedęs, žmona Emilija Pavilonytė-Kiaušienė (1912–1997). Vaikai: Romualda Kiaušaitė-Pereckienė (g. 1938 m.) – medikė, Algimantas Kiaušas (g. 1943 m.) – inžinierius elektrotechnikas, Kęstutis Kiaušas (g. 1947 m.) – kino mechanikas, vairotojas, ir Vidmantas Kiaušas-Elmiškis (g. 1952 m.) – rašytojas, kultūros žurnalistas.
 
Mirė 1990 m. rugsėjo 19 d. Anykščiuose. Palaidotas Anykščių senosiose kapinėse Kiaušų šeimos kape.