Valerija OSTRAUSKIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Vanagaitė
Gimimo data: 1927-10-29
Gimimo vietovė: Traupis (Anykščių r.) »

Trumpai:
Dailininkė tapytoja

2023-01-08   |   Spausdinti

Mokėsi Traupio pradžios mokykloje, Raguvos (Panevėžio r.) progimnazijoje.

1945–1951 m. studijavo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto Tapybos fakulteto Vitražo skyriuje, įgijo vitražo dailininkės išsilavinimą.

1951–1982 m. V. Ostrauskienė dirbo Kauno "Dailės" kombinate Kūrybinių darbų sektoriaus dailininke.

1952–1955 m. ji buvo ir Kauno taikomosios dailės mokyklos dėstytoja, 1963–1967 m. – "Jiesios" keramikos gamyklos gintaro cecho dailininkė.

Nuo 1956 m. ji dalyvavo parodose, eksponavo savo tapytus peizažus ir portretus, tematines kompozicijas, surengė jubiliejines personalines parodas Kaune ir Panevėžyje (1987–1988 m.).

V. Ostrauskienės kūrybai būdingi simbolikos elementai, metaforiškumas, apibendritos plastiškos formos, dekoratyvus plastiškų formų koloritas.

Svarbiausi V. Ostrauskienės tapybos kūriniai:

1959 m. – "Žibutės".

1960 m. – "Aukštaitė".

1961 m. – "Mažoji kaunietė".

1963 m. – dailininko Antano Aleksandravičiaus portretas, L. Bulavaitės portretas.

1966 m. – "Nerimas", "Rytmetis", "Merkinės prisiminimai", "Ruduo".

1967 m. – "Osvencimas", "Pavasaris prie Petrašiūnų", "Šventinė demonstracija", "Motina su vaiku".

1968 m. – "Dzūkija", "Diskusija", "Vakaras senoje gatvėje".

1971 m. – "Šachmatininkai", "Troškulys".

1973 m. – "Pavasario šventė", "Šventė".

1974 m. – "Moterys ir ežiukas", "Prie Dainų slėnio", "Ruduo mūsų rajone".

1977 m. – "Senamiesčio madona", "Mėnesiena".

1978 m. – "Pasivaikščiojimas Palangos pajūryje", "Pavasaris".

1979 m. – "Pavasaris laukymėje".

1981 m. – "Madona prie seno namo", "Vienatvė".

1983 m. – "Laimės kalnas", "Vasaros naktis".

1984 m. – "Taikos Madona".

1991 m. – "Mergaitė prie seno malūno".

1994 m. – "Lietuviška piramidė".

V. Ostrauskienė taip pat sukūrė sienos tapybos kūrinių.

V. Ostrauskienė buvo apdovanota Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos garbės raštu (1987 m.).

Vyras Mečislovas Ostrauskas (1927–2002) – dailininkas tapytojas. Vaikai: Viktorija Ostrauskaitė (g. 1953 m.) – dailininkė keramikė, sūnus Evaldas Ostrauskas (g. 1955 m.) – dailininkas tapytojas.

Mirė 1997 m. Kaune. Palaidota Kauno Petrašiūnų kapinėse-panteone (4PAN kvartalas, 11 eilė, 7 kapas). Kapą ženklina originalus skulptūrinis paminklas – grubių formų raudonas riedulys su metaline saulute, pastatytas ant akmenų mūro postamento, šlifuoto akmens plokštėje postamente iškaltas įrašas: "Dailininkai / Valerija / Mečislovas / Ostrauskai".

Daug jos tapybos darbų saugoma Lietuvos dailės muziejaus 1940–1990 m. fonde, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos dailės galerijoje. MO muziejus Vilniuje savo kolekcijoje turi du V. Ostrauskienės tapybos kūrinius: "Raganės sodai" (be datos) ir "Ruduo mūsų rajone" (1974 m.).

Jos vyras M. Ostrauskas sudarė V. Ostrauskienės kūrybos katalogą (1998 m.).