Virgaudas PUODŽIUKAS
  Gimimo data: 1955-07-10
Gimimo vietovė: Naujųjų Elmininkų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Inžinierius kelininkas, mokslininkas, vadovas

2023-02-20   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Puodžiukas (1923–2020) – mokslininkas agronomas ir Angelė Žigaitė-Puodžiukienė (1927–2020) – gydytoja odontologė. Brolis Mindaugas Puodžiukas (g. 1957 m.) – pedagogas vadovas, sesuo Dalia Puodžiukaitė-Štuikienė (g. 1963 m.).
 
1962–1973 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje. 1973–1978 m. studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute, įgijo kelių inžinieriaus išsilavinimą.

1978–1980 m. V. Puodžiukas dirbo Utenos automobilių kelių valdyboje darbų vykdytoju.

1980–1987 m. jis buvo Valstybinio projektavimo instituto "Lietkelprojektas" Tiltų skyriaus vedantysis inžinierius, grupės vadovas, 1987–1990 m. – šio instituto Tiltų skyriaus vyriausiasis specialistas.

1984–1985 m. ir 1989–1990 m. jis taip pat dėstė statybines konstrukcijas Kauno politechnikos institute.

1985–1986 m. V. Puodžiukas neakivaizdžiai tęsė studijas Maskvos (Rusija) automobilių kelių institute, įgijo automatizuoto projektavimo inžinieriaus kvalifikaciją.

1990–1993 m. V. Puodžiukas dirbo Valstybinio projektavimo instituto "Lietkelprojektas" vyriausiuoju inžinieriumi. 1993 m. jis įsteigė Valstybės įmonę Transporto ir kelių tyrimo institutą ir 1993–2001 m. buvo jo direktorius.

1992–1994 m. jis neakivaizdžiai tęsė studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete, įgijo inžinerijos magistro laipsnį.

V. Puodžiukas stažavosi Danijos valstybės tarnautojų mokykloje aukštųjų valstybės tarnautojų mokymo kursuose (1994 m.), Birmingemo (Didžioji Britanija) universitete Kelių fondo valdymo ir finansavimo kursuose (1997 m.).

1995–2000 m. jis neakivaizdžiai studijavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto doktorantūroje, parengė ir 2000 m. ten pat apsigynė disertaciją "Asfaltbetonio dangų būklės tyrimai ir stiprinimo poreikis Lietuvos keliuose", yra technologijos mokslų, statybos inžinerijos daktaras. 

2001–2010 m. V. Puodžiukas dirbo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generaliniu direktoriumi.

2006–2021 m. jis dėstė Vilniaus Gedimino technikos universitete, 2006–2019 m. buvo Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių katedros docentas, nuo 2019 m. – profesorius-partneris.

2010–2011 m. jis buvo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo instituto direktoriaus pavaduotojas, 2013–2019 m. dirbo Kelių katedros vedėju. Nuo 2016 m. jis buvo Vilniaus Gedimino technikos universiteto tarybos narys.

Nuo 2022 m. V. Puodžiukas yra Kauno technikos kolegijos docentas.

V. Puodžiuko mokslinių interesų sritys: kelio dangų ilgaamžiškumo tyrimai, kelių ūkio valdymo sistemų tobulinimas, kelių planavimo ir projektavimo procesų tobulinimas, kelių saugumo audito ir valdymo procesų tobulinimas. Jo dėstomos disciplinos: kelių eksploatavimo teorija, kelių saugumo auditas ir valdymas, šiuolaikiniai kelių projektavimo metodai, kelių tinklo planavimas.

V. Puodžiukas suprojektavo daug medinių, plieninių ir gelžbetoninių individualios konstrukcijos tiltų ir viadukų automobiliams ir pėstiesiems. Valstybiniame projektavimo institute "Lietkelprojektas" jis įdiegė automatizuotą tiltų projektavimo sistemą (1989 m.), vadovavo rengiant tipinių tiltų konstrukcijų katalogus.

Pirmą kartą Lietuvoje jis pritaikė įtempto gelžbetonio tiltų skaičiavimo metodiką keturmatėje erdvėje, įvertinant armatūros relaksaciją ir betono valkšnumą.

V. Puodžiukas dalyvavo rengiant tarptautinį "Via Baltica" projektą (nuo 1990 m.), taip pat transporto tyrimų programoje, rengiant projektus "Kelių technologijų perkėlimas ir diegimas Centrinės ir Rytų Europos šalyse" bei "Kelių stiprinimas: pirmaeilė strategija ir technika Centrinės ir Rytų Europos šalims" (1992–1994 m.).

1998 m. Europos Taryba pasirinko V. Puodžiuką TINA projekto ekspertu Lietuvai. Jis aktyviai dalyvauja Baltijos kelininkų tarybos ir FEHRL, IRF, PIARC, ISAP organizacijų veikloje bei TEM, BCRA, DIVINE, COST, ISPA programose.

2012–2013 m. V. Puodžiukas buvo uždarosios akcinės bendrovės "COWI Lietuva" projektų vadovas – Bulgarijos regionų plėtros ir viešųjų darbų ministro patarėjas, ėjo ir Bulgarijos valstybinės įmonės "Strateginiai infrastruktūros projektai" valdybos nario pareigas. 2014 m. jis dirbo Pasaulio banko konsultantu, 2016–2018 m. buvo Prancūzijos įmonės "Egis International" nepriklausomas ekspertas. 2018–2019 m. jis buvo akcinės bendrovės "Kauno tiltai" stebėtojų tarybos narys.

Nuo 2020 m. kovo V. Puodžiukas paskirtas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos viceministru, yra atsakingas už kelių infrastruktūros klausimus.

V. Puodžiukas yra parengęs transporto infrastruktūros plėtros strateginio planavimo sistemą, kelių ūkio priežiūros valdymo sistemą ir Automobilių kelių investicijų vadovą.

Jis parengė ir išleido mokomąją knygą "Automobilių kelių investiciniai projektai: reikalavimai ir vertinimas" (su kitais autoriais, 2006 m.), parengė kelias mokymo priemones studentams kelininkams.

V. Puodžiukas yra Anykščių Jono Biliūno gimnazijos Garbės galerijos narys (nuo 2006 m.).

Moka anglų, rusų, lenkų ir bulgarų kalbas. Laisvalaikiu poilsiauja gamtoje.

Vedęs, žmona Dalė Gronskytė-Puodžiukienė (g. 1957 m.) – architektė. Dukterys: Sigita Puodžiukaitė-Bugenienė (g. 1979 m.) – architektė, mokslininkė menotyrininkė, valstybės tarnautoja, Lina Puodžiukaitė-Lanauskienė (g. 1981 m.) – pedagogė choreografė.