Vygandas Juozapas RAČKAITIS
  Gimimo data: 1939-01-01
Gimimo vietovė: Kaunas

Trumpai:
Rašytojas prozininkas, poetas, publicistas, žurnalistas, vertėjas

2023-09-18   |   Spausdinti

1946–1950 m. mokėsi Raudondvario (Kauno r.) pradinėje mokykloje. Nuo 1950 m. augo pas močiutę Gulbiniškių kaime (Vilkaviškio r.) ir 1950–1957 m. baigė Pilviškių (Vilkaviškio r.) vidurinę mokyklą. 1957–1962 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą. Mokykliniais ir studijų metais bendradarbiavo spaudoje – laikraščiuose ir žurnale vaikams "Genys", rašė pasakėčias.

1962–1963 m. V. Račkaitis dirbo Merkinės (Varėnos r.) vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju.

Nuo 1963 m. iki šiol jis gyvena ir kuria Anykščiuose.

1963–1987 m. V. Račkaitis dirbo Anykščių rajono laikraščio "Kolektyvinis darbas" redakcijoje: 1963–1965 m. – skyriaus vedėju, 1965–1987 m. – atsakinguoju sekretoriumi. Jis domėjosi kultūros paveldu, gamtos įvairove ir paminklais, rengė publikacijų ciklus šiomis temomis.

1987–1989 m. jis buvo laisvas kūrybinis darbuotojas, rinko medžiagą apie rašytoją L. Didžiulienę-Žmoną ir jos kūrybinį palikimą. 1989–1991 m. V. Račkaitis dirbo Anykščių rajono kultūros paveldo tarnyboje metodininku. 1991–2001 m. su pertrauka jis dirbo A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje, 1991–1992 m. buvo metodininkas paminklotvarkai, 1994–1995 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1995–2001 m. – vėl metodininkas paminklotvarkai.

1991–2009 m. V. Račkaitis buvo Kauno įmonės "Naujasis amžius" savaitraščio vaikams "Kregždutė" redaktorius, 1991–2003 m. – A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus kultūros istorijos leidinio "Anykščiai" redaktorius, kol šie leidiniai nustojo ėję.

V. Račkaitis rašo lyrines miniatiūras proza, kuria eilėraščius. Jo verlibru sukurtos meditatyvinės lyrikos subjektas sudvasintoje gamtos aplinkoje gilinasi į save, santykius su Dievu ir brangių žmonių sielų artumą, eilėraščiai artimi miniatiūroms, dažnai keliantys dramatiškų asociacijų.

V. Račkaitis parašė ir išleido knygas:

1974 m. – "Keturiasdešimtuoju meridianu" (su Milda Telksnyte, kelionių reportažų rinkinys).

1978 m. – "Šventąja" (su M. Telksnyte, kraštotyrinė kelionių apybraiža).

1980 m. – "Ten, kur Merkys" (kraštotyrinė kelionių apybraiža).

1982 m. – "Kas čia žydi" (vaizdeliai vaikams).

1983 m. – "Dubysa" (su M. Telksnyte, kraštotyrinė kelionių apybraiža).

1984 m. – "Pavasario žvanguliai" (vaizdeliai vaikams). 

1985 m. – "Miško etiudai" (gamtos miniatiūros).

1986 m. – "Į aukštą kalną" (su M. Telksnyte, biografinė apybraiža apie Joną Biliūną, pataisytas ir papildytas leidimas – 2008 m.).

1991 m. – "Atminties medis" (su M. Telksnyte, miniatiūros ir meditacijos).

1992 m. – "Skėtis drugeliui" (apsakymėliai vaikams), "Pokario istorijos" (beletrizuoti atsiminimai).

1995 m. – "Nevėžiu ir jo pakrantėmis" (su M. Telksnyte, kraštotyrinė kelionių apybraiža).

1996 m. – "Mūsų Anykščiai" (su M. Telksnyte, kraštotyrinė literatūrinė apybraiža).

2001 m. – "Latavos etiudai" (gamtos miniatiūros).

2002 m. – "Atodangos" (eilėraščiai).

2004 m. – "Kaip lašas mariose..." (su M. Telksnyte, biografinė knyga apie Liudviką Didžiulienę-Žmoną).

2005 m. – "Kunigas Bronius Strazdas" (sudarė kartu su M. Telksnyte, biografinis straipsnių rinkinys), "Čia liko mano širdis... : anykštėnai apie Anykščius" (atsiminimų rinkinys, parengė kartu su Rasa Bražėnaite ir M. Telksnyte).

2006 m. – "Bėga vėjas miškais" (eilėraščiai ir miniatiūros).

2007 m. – "Devynžiedė" (etiudų romanas).

2009 m. – "O saule žeme..." (impresijos), "Daumanto kalavijas" (su M. Telksnyte, istorinis romanas), "Kamanė Dūzgalė" (su M. Telksnyte, animalistinė apysaka vaikams).

2011 m. – "Nuo rudens lig rudens" (eilėraščiai).

2012 m. – "Ir mes čia buvom..." (su M. Telksnyte, dokumentinė proza).

2013 m. – "Mano Gulbiniškiai : iš vaikystės atsiminimų".

2014 m. – "...ir neramu tapo" (su M. Telksnyte, biografinė apysaka apie Antano Baranausko vaikystę ir jaunystę).

2016 m. – "Užuoganos" (trumpoji proza ir eilėraščiai).

2017 m. – "Tu ir aš" (su M. Telksnyte, romanas-diptichas), "Žemė kelia žiedą" (gamtos albumas su Jono Junevičiaus nuotraukomis).

2018 m. – "Palauk, žeme" (miniatiūros ir dienoraščio fragmentai).

2020 m. – "Prošvaistės : penkianyčiai" (penkių eilučių eilėraščių rinkinys), "Pro laiko rūką" (su M. Telksnyte, dokumentinė proza).

2022 m. – "Balti vilties šešėliai" (poezija ir proza).

2023 m. – "Ein saulelė aplink dangų" (miniatiūrų ir impresijų rinktinė, elektroninė knyga).

V. Račkaitis kartu su M. Telksnyte parengė ir išleido L. Didžiulienės-Žmonos "Raštų" dvitomį (1996, 1998 m.).

Iš bulgarų ir rusų kalbų V. Račkaitis išvertė ir išleido:

1964 m. – V. Nestoika "Saulės zuikučių šalyje" (apysaka-pasaka vaikams).

1971 m. – Jordan Jovkov "Balkanų legendos".

1973 m. – Bogumil Rainov "Geriausias oras – dargana" (nuotykių romanas).

1976 m. – Viktor Goliavkin "Arfa ir boksas" (romanas).

1977 m. – Emil Stanev "Persikų vagis. Tirpstant šerkšnui" (apysakos).

1979 m. – Emil Manov "Galaktikos baladė" (fantastinis romanas).

1981 m. – L. Michailova "Atidėtas startas" (apysaka), Nikolai Chaitov "Laukiniai apsakymai".

1983 m. – Pavel Vežinov "Naktį baltais žirgais" (romanas).

1984 m. – Ljudmil Stojanov "Sidabrinės pulkininko vestuvės. Cholera" (romanas ir apysaka).

1987 m. – N. Chaitov "Baimė. Medis be šaknų" (apsakymai), "Bulgarų novelės" (su kitais vertėjais), Diko Fučedžijev "Žalioji dykumos žolė" (romanas).

1991 m. – P. Vežinov "Svarstyklės" (romanas).

1995 m. – F. Weiser "Kalnų šviesa" (apysaka).

Lietuvos Atgimimo laikotarpiu V. Račkaitis dalyvavo Lietuvos Sąjūdžio veikloje, 1988–1989 m. ir 1991–1993 m. buvo Sąjūdžio Anykščių rajono tarybos narys, 1991–1992 m. – Sąjūdžio Anykščių rajono tarybos pirmininkas. Nuo 1992 m. jis buvo Anykščių Šv. Mato parapijos pirmosios tarybos, klebono Alberto Talačkos suburtos, valdybos narys.

1990–1995 m. V. Račkaitis buvo išrinktas Anykščių rajono tarybos nariu, bet pasitraukė iš tarybos savo iniciatyva, nebaigęs kadencijos.

Apie dešimtmetį, iki 2001 m., jis buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, iki 2007 m. buvo Anykščių rajono visuomeninės kultūros tarybos narys. Jis yra Pasaulio anykštėnų bendrijos Anykščių kolegijos narys (nuo 2005 m.).

V. Račkaitis buvo apdovanotas Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija (2001 m.), jam suteiktas Anykščių rajono Garbės piliečio vardas (2009 m.). Jis apdovanotas Pasaulio anykštėnų bendrijos medaliu (2016 m.). Lietuvos Respublikos 100-mečio proga jis apdovanotas Anykščių rajono savivaldybės "Šimtmečio anykštėno" atminimo ženklu (2018 m.).

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka išleido biografinės publicistikos rinkinį "Anykščių dvasios saugotojai" apie V. Račkaitį ir M. Telksnytę (sudarė Audronė Berezauskienė, 2010 m.).

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyrius sudarė M. Telksnytės ir V. Račkaičio personalinį rankraščių ir kitų asmeninių dokumentų fondą F.2, kuriame yra 167 saugomi vienetai, apimantys 1955–2017 m. laikotarpį.

Susituokė 1963 m., žmona Milda Elena Telksnytė (g. 1938 m.) – rašytoja ir publicistė. Duktė Skaidrė Račkaitytė (g. 1964 m.) – dailininkė.