Albertas ŠIMĖNAS
  Gimimo data: 1950-02-17
Gimimo vietovė: Papilių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Ekonomistas mokslininkas, verslininkas, politikas

2021-10-10   |   Spausdinti

1967 m. baigė Troškūnų (Anykščių r.) vidurinę mokyklą. 1967–1972 m. studijavo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete ekonominę kibernetiką, įgijo ekonomisto matematiko išsilavinimą.

1972–1973 m. A. Šimėnas dirbo Lietuvos SSR valstybinio plano komiteto skaičiavimo centre ekonomistu.

1973–1984 m. jis dirbo Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos mokslinio tyrimo institute jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, paskui vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. Jo veiklos sritis buvo planavimo sistemos tobulinimas, taikant matematinius metodus.

1981 m. Vilniaus universitete jis apsigynė disertaciją "Gyvenamosios statybos komplekso vystymo imitacinių modelių sistema", buvo ekonomikos mokslų kandidatas, 1993 m. nostrifikuotas socialinių mokslų, ekonomikos daktaras.

1984–1989 m. jis buvo Vilniaus inžinerinio statybos instituto vyresnysis dėstytojas, nuo 1989 m. – docentas.

1989–1990 m. A. Šimėnas dirbo Lietuvos Mokslų akademijos Ekonomikos instituto Ūkio mechanizavimo skyriaus vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, aktyviai dalyvavo rengiant Lietuvos ūkio reformos įstatymų projektus, yra Lietuvos ekonominio savarankiškumo koncepcijos (parengta 1989 m.) bendraautoris.

1990–1992 m. A. Šimėnas buvo Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo narys, yra Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo akto signataras. Jis buvo Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas.

1991 m. sausio 10–13 dienomis A. Šimėnas buvo Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas ir šias pareigas ėjo nuo sausio 10 d. 20 val. iki sausio 13 d. 5 val., iš viso apie 57 val. Jis įrašytas į Lietuvos rekordų knygą (1993 m.) kaip trumpiausiai tokias pareigas ėjęs Lietuvos valstybės pareigūnas. 

1991–1992 m. jis dirbo Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, buvo ekonomikos ministras.

1992–1996 m. jis buvo Ekonomikos ir privatizacijos instituto direktoriaus pavaduotojas, vyresnysis mokslinis bendradarbis.

1996–2000 m. A. Šimėnas buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys, išrinktas pagal Lietuvos krikščionių demokratų partijos sąrašą. Jis buvo Ekonomikos komiteto pirmininkas, Krikščionių demokratų frakcijos narys, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas (1997–2000 m.), Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje narys (1997–2000 m.).

Baigęs kadenciją Seime, 2000 m. lapkritį–gruodį jis dirbo Lietuvos ūkio institute direktoriaus pavaduotoju.

2000–2006 m. A. Šimėnas buvo akcinės bendrovės "Lietuvos geležinkeliai" plėtros direktorius. Paskirtas 2006 m. kovo 27 d., 2006–2016 m. jis dirbo šios bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotoju, kol 2016 m. gruodžio pabaigoje išėjo į pensiją.

Nuo 2017 m. kovo A. Šimėnui skirta signataro renta.
 
Nuo 1994 m. A. Šimėnas buvo Lietuvos krikščionių demokratų partijos ir jos valdybos narys, nuo 2001 m. – Lietuvos krikščionių demokratų narys ir šios partijos tarybos narys, nuo 2008 m. – Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų narys.

A. Šimėnas parengė ir išleido monografiją "Ekonomikos reforma Lietuvoje" (1996 m.), istorijos studiją "SSRS pertvarka (perestroika)" (2020 m.), parengė ir paskelbė Akcinių bendrovių įstatymo komentarą (su Juozu Bivainiu, 1994 m.), mokomąjį leidinį "Kompleksinė ūkinės veiklos analizė statyboje" (1989 ir 1990 m.), paskelbė apie 60 mokslinių straipsnių ekonomikos klausimais.

Jis apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000 m.).

Laisvalaikį skiria kalnų turizmui, krepšiniui, išvykoms į gamtą, mėgsta orientavimosi sportą.

Vedė 1980 m., žmona Valerija Šimėnienė (g. 1958 m.) – ekonomistė. Sūnūs Raivydas Šimėnas (g. 1981 m.), Andrius Šimėnas (g. 1983 m.) – informatikas ir Justas Šimėnas (g. 1984 m.) – informatikas, duktė Gabrielė Šimėnaitė (g. 1999 m.) – studentė odontologė.