Karolis ŠIRVINSKAS
  Gimimo data: 1980-01-04
Gimimo vietovė: Kunigiškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Dvasininkas klierikas, dailininkas mėgėjas, literatas poetas

2020-06-08   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Širvinskas (g. 1951 m.) – teisininkas ekspertas ir Aldona Dudonytė-Širvinskienė (g. 1957 m.) – medikė, kultūros organizatorė, visuomenininkė. Augo vienas vaikas šeimoje, tėvams 1984 m. išsiskyrus, užaugo su motina.

Nuo 1986 m. mokėsi Kunigiškių (Anykščių r.) pagrindinėje mokykloje, 1998 m. baigė Svėdasų (Anykščių r.) Juozo Tumo-Vaižganto vidurinę mokyklą.

Vaikystėje patarnaudavo Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo ir Adomynės (Kupiškio r.) Švč. Marijos Vardo bažnyčiose Šv. Mišių ir kitų religinių apeigų metu.

1998–2000 m. jis studijavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje. Studijuodamas atostogų ir praktikos metu klierikas K. Širvinskas padėdavo Kamajų ir Duokiškio parapijų (Rokiškio r.) dvasininkams.

2000 m., baigęs du seminarijos kursus, K. Širvinskas išėjo atostogų ir atliko karinę tarnybą Lietuvos kariuomenėje, tarnavo motorizuotame pėstininkų dalinyje Panevėžyje. Dėl pablogėjusios sveikatos jis tarnybos nebaigė, gydėsi ir nuo 2001 m. rudens ruošėsi tęsti kunigystės studijas. 

Laisvalaikiu skaitė daug religinės literatūros, mėgo tapyti guašu ir akvarele, rašė eiles, prižiūrėdavo sodybą.

Mirė 2001 m. liepos 24 d. Kunigiškių I kaime (Anykščių r.) – žuvo nelaimingo atsitikimo metu, nutrenktas elektros srovės prie žoliapjovės. Palaidotas Kunigiškių kaimo kapinėse šalia senelių. Kapą ženklina paminklas su iškaltu įrašu "Jis Dievą mylėjo labiau už gyvenimą".

Po K. Širvinsko mirties jo dailės darbų parodos veikė Svėdasų (2000, 2010 m.), Kupiškio (2003 m.), Traupio (Anykščių r., 2006 m.) bibliotekose, Kamajų (Rokiškio r.) Šv. Kazimiero bažnyčioje (2003 m.), Anykščių Šv. Mato bažnyčioje (2006 m.), Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje (2002, 2003 m.), taip pat Ramygaloje (Panevėžio r., 2004 m.), Debeikiuose (Anykščių r., 2008 m.), Vaitkūnuose (Anykščių r., 2004, 2008 m.) ir kitur.

Po mirties iš rankraščių sudarytos ir išleistos dvi K. Širvinsko poezijos knygos: rinktinės "Mylėk ir būsi mylimas" (2002 m.) ir "Į Tave" (2005 m.), jo kūryba spausdinama rinkiniuose.

Vytautas Šiaudytis išleido biografinį leidinį "Karolis Širvinskas (1980–2001): "Jis Dievą mylėjo labiau nei gyvenimą" (2015 m.). V. Šiaudytis kartu su Aldona Širvinskiene išleido K. Širvinskui skirtą poezijos rinkinį "Į širdis mūsų mielas ruduo taip nelauktai atėjo" (2015 m.).

Jo motina Aldona Širvinskienė 2005 m. įsteigė K. Širvinsko vardo premiją, kuria paskatinami įvairių rajonų bei miestų literatai – respublikinio konkurso "Baltojo balandžio sugrįžimas" nugalėtojai, o 2007 m. jo atminimui įkūrė labdaros ir paramos fondą "Baltasis balandis", remiantį jaunuosius poetus ir kitus talentus.

K. Širvinsko premijos laureatais tapo:

2005 m. – Rita Skorochodovaitė iš Anykščių, Laima Butkutė iš Anykščių r. ir Zita Bataitienė iš Ukmergės.

2006 m. – Jonas Stalilionis iš Varėnos, Zita Butkutė iš Anykščių r. ir Leopoldas Stanevičius iš Vilniaus.

2007 m. – Romas Vorevičius iš Šalčininkų r., Algirdas Gogelis iš Anykščių ir Irena Petrauskaitė iš Vilniaus.

2008 m. – Albinas Kuliešis iš Ukmergės, Neringa Rasikaitė-Bratiškienė iš Nemenčinės (Vilniaus r.) ir Irena Malmygienė iš Varėnos.

2009 m. – Zita Butkutė iš Anykščių r., Leonora Jankeliūnienė iš Ukmergės ir Fikratas Salimovas iš Šalčininkų.

2010 m. – Audronė Palionienė iš Panevėžio.

2011 m. – Dalius Baltranas iš Anykščių.

2012 m. – Vida Kaulakienė iš Ukmergės.

2013 m. – Justas Jasėnas iš Kupiškio.

2014 m. – Jonas Ivanauskas iš Joniškio.

2015 m. – Virgilijus Bespalovas iš Kazlų Rūdos.

2016 m. – Virginija Kuzmickaitė iš Kauno.

2017 m. – Rita Japkevičienė iš Radviliškio.

2018 m. – Virginija Beniušienė iš Šiaulių rajono.

2019 m. – Eugenija Liumaitė iš Šiaulių.

2020 m. konkursas nerengtas dėl karantino, vyko piešinių konkursas, kurio nugalėtojais tapo Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazijos gimnazistės Rosita Šiškutė ir Gintarė Baranauskaitė.

Išsami K. Širvinsko biografija pateikta Romualdo Vytauto Rimšos sudarytame rinkinyje "Svėdasai : praeitis ir dabartis : teminis straipsnių rinkinys. T. 1" (2012 m.).