Povilas VAINIŪNAS
  Gimimo data: 1938-04-26
Gimimo vietovė: Kalvelių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas inžinierius statybininkas, inžinerijos pedagogas

2014-08-10   |   Spausdinti

Senelis Pranas Vainiūnas – žemdirbys, amatininkas. Motina Anelė Vainiūnaitė (1907–1943) – darbininkė. Anksti liko našlaitis, nuo mažens augo pas tetas (motinos seseris) Moniką Vainiūnaitę-Šaltenienę Vajėšiuose ir Emiliją Vainiūnaitę-Gaigalienę (1905–1996) Ažuolynėje.

1946–1951 m. mokėsi Debeikių (Anykščių r.) septynmetėje mokykloje.

1951–1954 m. P. Vainiūnas dirbo Luknos tarybinio ūkio Aknystų skyriuje lauko darbininku.

1954–1958 m. jis mokėsi Kauno politechnikume, įgijo statybos techniko specialybę. 1958–1963 m. studijavo Kauno politechnikos institute, įgijo statybos inžinieriaus išsilavinimą.

1963–1966 m. jis tęsė studijas Kauno politechnikos instituto aspirantūroje, taip pat 1963–1972 m. dirbo Kauno politechnikos instituto Projektavimo-konstravimo biure konstruktoriumi.

1966–1972 m. P. Vainiūnas dirbo dėstytoju Kauno politechnikos instituto Gelžbetoninių konstrukcijų katedroje. 1966–1968 m. jis buvo asistentas, 1968–1971 m. – vyresnysis dėstytojas, 1971–1972 m. ėjo docento pareigas.

1970 m. Kauno politechnikos institute P. Vainiūnas apsigynė technikos mokslų kandidato disertaciją "Lenkiamų gelžbetoninių elementų gniuždomosios zonos betono patvarumo eksperimentinis tyrimas", 1993 m. nostrifikuotas technologijos mokslų, statybos inžinerijos daktaras.

Jo mokslinių tyrinėjimų sritys: gelžbetonio patvarumo ir patikimumo teorija, pastatų, statomų perdangų kėlimo metodu, projektavimas, Lietuvos Respublikos teritorinio planavimo ir statybos normavimo sistemos kūrimas, statinių vertinimas bei racionalių sprendimų priėmimas statyboje ir nekilnojamame turte.

Nuo 1972 m. iki šiol P. Vainiūnas gyvena Vilniuje ir dėsto Vilniaus inžinerinio statybos instituto (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universiteto) studentams. 1972–1974 m. jis ėjo docento pareigas, 1974–2002 m. buvo docentas, 2002–2006 m. ėjo profesoriaus pareigas, nuo 2006 m. yra Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedros profesorius.

P. Vainiūno dėstomi dalykai: gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos, daugiaaukščiai gelžbetoniniai pastatai, standartai ir apmatavimo pagrindai, statybos normatyviniai dokumentai.

Nuo 2006 m. jis yra habilituotas technologijos mokslų, statybos inžinerijos daktaras.

1975–1987 m. P. Vainiūnas buvo Vilniaus inžinerinio statybos instituto Statybos fakulteto prodekanas, 1987–2011 m. – šio instituto, paskui Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto dekanas, 2002–2006 m. – Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedros vedėjas.

Jis yra Europos statybos fakultetų, dalyvaujant ir ne Europos statybos fakultetams, asociacijos tarybos narys (nuo 1992 m.), buvo šios asociacijos viceprezidentas (1992–1995 m.), yra Europos civilinės inžinerijos fakultetų asociacijos (AECEF) tarybos narys (nuo 1993 m.), Tarptautinės tiltų ir antžeminės statybos asociacijos (IABSE) individualusis narys (nuo 1999 m.) ir šios asociacijos Lietuvos grupės pirmininkas.

Jis buvo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Tarybos pirmininko pavaduotojas (2002–2006 m.), yra šio universiteto Senato narys ir Statybos fakulteto tarybos narys, nuo 2012 m. – šios tarybos pirmininkas. Jis buvo Statybos fakulteto atestacinės komisijos pirmininkas (1995–2011 m.) ir Statybos fakulteto studijų komiteto pirmininkas (1990–2011 m.), yra Lietuvos statybininkų asociacijos prezidiumo narys.

P. Vainiūnas yra Varšuvos (Lenkija) technikos universiteto Statybos fakulteto Garbės profesorius (nuo 2003 m.).

Jis stažavosi Leningrado (Rusija) inžineriniame statybos institute (1986 m.), Glamorgano universitete (JAV, 1995 m.).

P. Vainiūnas parengė ir išleido vadovėlius: "Gelžbetoninės konstrukcijos" (su kitais autoriais, 1977, 1988 m.), "Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos" (su kitais autoriais, 1992 m.), "Fizikiniai dydžiai ir vienetai" (su Romualdu Vadlūga, 1996 m.), "Statybos proceso teisinio ir techninio reglamentavimo pagrindai" (2005 m., kitas leidimas – 2012 m.). Jis paskelbė per 50 straipsnių gelžbetoninių konstrukcijų stiprumo, patikimumo ir patvarumo bei statybos normavimo klausimais, skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose.

P. Vainiūnas apdovanotas Maskvos (Rusija) liaudies ūkio pasiekimų parodos bronzos medaliu (1963 m.),  Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino pirmojo laipsnio medaliu (1996 m.), Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu "Tėvynės labui" (2002 m.), Lietuvos statybininko Garbės ženklu (2005 m.), Lietuvos pramonininkų konfederacijos "Profesijos riterio" ženklu (2006 m.) ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto jubiliejiniu aukso medaliu (2006 m.). 

Laisvalaikiu žvejoja.

Vedęs, žmona Birutė Vainiūnienė (g. 1938 m.) – gydytoja pediatrė. Dukterys Diana (g. 1966 m.) – šeimos gydytoja ir Jolanta (g. 1972 m.) – vadybininkė.