Arūnas VALIULIS
  Gimimo data: 1962-04-03
Gimimo vietovė: Vilnius

Trumpai:
Mokslininkas gydytojas, vadovas, visuomenininkas

2014-09-18   |   Spausdinti

Tėvai: Rimantas Valiulis (?–2014) ir Virginija Valiulienė. Brolis Giedrius Valiulis.

Augo Anykščiuose, 1980 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. 1980–1986 m. studijavo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete, įgijo gydytojo išsilavinimą.

Vėliau A. Valiulis ir tęsė studijas doktorantūroje,  parengė ir apsigynė kandidatinę disertaciją. 

1992 m. jis baigė  Rusijos medicinos mokslų akademijos doktorantūrą. 1994 m. Rusijos Medicinos mokslų akademijos Pediatrijos mokslinių tyrimų institute A. Valiulis apsigynė disertaciją "Patogenetiniai naujagimių respiracinio distreso dindromo gydymo pagrindai", yra habilituotas biomedicinos mokslų, medicinos daktaras.

1992–1997 m. A. Valiulis dirbo Vilniaus universiteto Medicinos fakultete asistentu, 1997–2001 m. buvo šio fakulteto docentas, nuo 2001 m. yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos profesorius.

A. Valiulis yra viešosios įstaigos Astmos, alergijos ir lėtinių plaučių ligų klinikos steigėjas ir direktorius, Vilniaus miesto universitetinės ligoninės Vaikų ligų klinikos profesorius konsultantas.

Jis yra Lietuvos vaikų pulmonologų draugijos valdybos narys ir pirmininkas (nuo 1996 m.), Lietuvos pediatrų draugijos pirmininkas (nuo 2007 m.), Europos gydytojų profesinio tobulinimosi draugijos IPOKRaTES (International Postgraduate Organisation for Knowledgetransfer and Teaching Excellent Students) Lietuvos skyriaus vadovas ir "IPOKRaTES Lietuva" fondo valdybos pirmininkas, Lietuvos Mokslų akademijos Alergologijos komisijos narys, Lietuvos Mokslų akademijos Motinos ir vaiko komisijos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos Respublikos ERS (European Respiratory Society) asociacijos pirmininkas ir Lietuvos nacionalinis delegatas Europos respiratologų draugijoje (ERS) bei Europos pulmonologinių draugijų federacijoje (FERS), Baltijos šalių delegatas tarptautinėje vaikų pulmonologų draugijoje (CIPP), aštuonių tarptautinių draugijų narys. 

Jis buvo įvairių programų vadovas, tarptautinių bei nacionalinių konferencijų organizatorius, doktorantūros komitetų narys, Lietuvos astmos klubų tarybos globėjų gildijos pirmininkas.

A. Valiulis nuolat skelbia straipsnius Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose žurnaluose. Jis parengė ir išleido mokymo priemonių ir metodinių rekomendacijų, yra recenzuojamo specializuoto žurnalo gydytojams "Vaikų pulmonologija ir alergologija" vyriausiasis redaktorius, žurnalų "Medicinos teorija ir praktika", "Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas", "Pediatrija", "Gydymo menas" redakcinių kolegijų narys, gydytojams skirto tinklalapio www.pediatrija.lt vyriausiasis redaktorius, pacientams skirto tinklapio www.astmainfo.lt medicinos redaktorius.

Jis stažavosi Austrijos mokslų akademijoje (1992–1994 m.), Britų nacionaliniame širdies ir plaučių institute (Didžioji Britanija, 1995 ir 2002 m.), Geteborgo universitete (Švedija, 1995–1997 m.), dirbo vizituojančiu profesoriumi Wake ir Šiaurės Karolinos universitetuose (JAV, 2001 m.).

Vedęs, žmona Sigutė Valiulienė (g. 1963 m.) – "Ipokrates Lietuva" fondo direktorė.