Leonas ZUBAVIČIUS
  Gimimo data: 1945-01-31
Gimimo vietovė: Pagriežių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas inžinierius mechanikas, pedagogas, išradėjas

2023-12-07   |   Spausdinti

Tėvai: Adolfas Zubavičius (1897–1958) – bajoras, kariškis, pedagogas, ir Janina Kulikauskaitė-Zubavičienė (1918–?). Sesuo Elena Zubavičiūtė-Spruogienė (g. 1946 m.) – vadybininkė.

Mokėsi Andrioniškio (Anykščių r.) aštuonmetėje mokykloje, 1963 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. 1963–1968 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialo Mechaninės technologijos fakultete Mašinų gamybos procesų automatizavimą, įgijo inžinieriaus išsilavinimą.

1963–1965 m. L. Zubavičius dirbo Vilniaus elektrinio suvirinimo įrenginių gamykloje automatinių staklių derintoju, 1967–1972 m. buvo Vilniaus elektrinio suvirinimo įrengimų mokslinių ir inžinerinių tyrimų instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis.

Nuo 1973 m. L. Zubavičius dirbo Vilniaus inžineriniame statybos institute (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas), kol išėjo į pensiją.

1973–1987 m. jis buvo Mašinų teorijos katedros vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1987–1989 m. – asistentas, 1989–1991 m. – vyresnysis dėstytojas, 1991–1992 m. ėjo docento pareigas.

1984–1988 m. jis tęsė studijas Vilniaus inžinerinio statybos instituto aspirantūroje, 1988 m. Kauno politechnikos institute apsigynė technikos mokslų kandidato disertaciją "Vibroizuoliuojančių jungiamųjų sukimo įtaisų sukūrimas ir tyrimas", 1993 m. nostrifikuotas technologijos mokslų, mechanikos inžinerijos daktaras.

Nuo 1992 m. L. Zubavičius buvo Poligrafinių mašinų katedros docentas ir Transporto inžinerijos fakulteto Automobilių katedros docentas.

L. Zubavičius dėstė disciplinas: mašinų elementai, lazerinė technika ir optoelektronika, poligrafinių mašinų elektros pavaros ir automatizavimas, jų valdymo sistemos. Automobilių katedroje jis dėstė automobilių elektros įrangos kursą.

Jo mokslinių tyrimų sritys: mašinų pavarų  dinamika, sukamojo judesio perdavimo  stabilizavimas. Jis stažavosi Austrijoje (1998 m.), buvo išvykęs į mokslinę-pažintinę kelionę į "Festool" ir "Mersedes Benz" gamyklas (2002 m.).

L. Zubavičius buvo nusipelnęs išradėjas, 33 išradimų ir patentų, apie 90 mokslinių straipsnių, spausdintų užsienyje ir Lietuvoje, autorius ir bendraautoris. Jis nuolat dalyvaudavo išradimų ir patentų parodų konkursuose Lietuvoje ir užsienyje.

Kartu su profesoriais Mečislovu Mariūnu ir Bronislovu Spruogiu L. Zubavičius sukūrė universalų dinaminių bandymų stendą, kurio originalumas patvirtintas patentu.

Jis parengė ir išleido metodinius leidinius "Mašinų elementai" (1997 m.), "Poligrafija : laboratoriniai darbai" (I dalis, su grupe bendraautorių, 2001 m.), "Mašinų elementų konstravimas" (su kitais autoriais, 2002 m.), "Mašinų elementai : laboratoriniai darbai" (su Rimu Maskeliūnu, 2005 m.).

L. Zubavičius buvo apdovanotas Liaudies ūkio pasiekimų parodos (Maskva, Rusija) medaliu už originalius išradimus.

Jis buvo Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narys.

Laisvalaikiu grybaudavo, mėgo gerą muziką.

Buvo vedęs. Vaikai: Žygimantas Zubavičius (g. 1995 m.), Simona Zubavičiūtė (g. 1998 m.).

Mirė 2023 m. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Kairėnų kapinių kolumbariume (7A sektorius, 3-2 niša).