Vincentas BLAUZDYS
  Gimimo data: 1942-01-03
Gimimo vietovė: Alukėnų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas pedagogas edukologas, sporto organizatorius

2022-08-21   |   Spausdinti

1965 m. baigė studijas Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo kūno kultūros mokytojo ir mokyklos internato auklėtojo išsilavinimą.

1965–1969 m. V. Blauzdys dirbo kūno kultūros mokytoju.

1969–2002 m. jis dirbo Pedagogikos mokslinio tyrimo institute.

1969–1979  m. V. Blauzdys buvo Pedagogikos mokslinio tyrimo instituto Fizinio lavinimo sektoriaus vadovas, nuo 1979 m. – vyriausiasis mokslinis bendradarbis, direktoriaus pavaduotojas mokslo koordinavimo reikalams. Jo mokslinių tyrimų kryptis – mokinių formalaus ir neformalaus fizinio ugdymo(si) veiksmingumas bei kūno kultūros mokytojų profesijos kompetencijos raiška.

1982 m. Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas, Rusija) P. Lesgafto kūno kultūros institute jis apsigynė kandidatinę disertaciją "Dalykinių fizinio lavinimo pamokų efektyvumas bendrojo lavinimo mokyklos IV–VI klasėse", 1993 m. nostrifikuotas socialinių mokslų, edukologijos daktaras.

Nuo 2002 m. jis buvo Vilniaus pedagoginio universiteto (nuo 2011 m. – Lietuvos edukologjos universiteto) Sporto ir sveikatos fakulteto Kūno kultūros teorijos katedros docentas, kol išėjo į pensiją. Bakalauro studijų programoje jis dėstė kūno kultūros teoriją ir didaktiką bei tenisą ir stalo tenisą, vadovavo profesijos kompetencijų ugdymo praktikai, magistrantūros studijų programoje – fizinio ugdymo sistemas ir technologijas, vadovavo mokslo tiriamajai praktikai ir profesijos kompetencijos pedagoginei tiriamajai praktikai.

V. Blauzdys taip pat dirbo šio universiteto Sporto centro stalo teniso treneriu.

Jis buvo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos ekspertų tarybos narys, sveikatos ir kūno kultūros nepriklausomas ekspertas. Jis dalyvavo disertacijų gynimo tarybose.

V. Blauzdys parašė ir išleido mokymo priemonių ir metodinių leidinių, paskelbė dešimtis straipsnių periodikoje ir rinkiniuose kūno kultūros mokymo metodikos ir sveikos gyvensenos klausimais.

V. Blauzdžio parengti ir išleisti leidiniai:

1975 m. – "IV–VI klasių mokinių fizinio lavinimo programinės medžiagos planavimas : metodinis laiškas".

1979 m. – "Fizinės kultūros priemonės mokinių sveikatai stiprinti mokykloje" (su A. Brazdžiumi, metodinis leidinys).

1982 m. – "IV–XI klasių fizinio lavinimo pamokos ir jų planavimas" (metodinis leidinys).

1984 m. – "Fizinio lavinimo pamokų glaudumas : metodinės rekomendacijos".

1986 m. – "Bendrojo lavinimo mokyklų V-XII klasių mokinių fizinio pasirengimo vertinimo normos" (su Audroniumi Vilku, metodinis leidinys).

1988 m. – "V–IX klasių berniukų rengimas karininko profesijai" (straipsnių rinkinio sudarytojas).

1989 m. – "Fizinių pratimų kompleksai V–XII klasei" (metodinė mokymo priemonė).

1991 m. – "Miesto mokyklų V–XII klasių mokinių kūno kultūros padėtis ir plėtojimo perspektyvos" (tyrimų duomenų apžvalga).

1992 m. – "Kūno kultūros pamokos pradinėse klasėse" (su Vytautu Kukliu, metodinė mokymo priemonė).

1999 m. – "Aukštesniųjų mokyklų bendroji kūno kultūros programa" (vienas iš metodinio leidinio sudarytojų).

2000 m. – "Kūno kultūros teorijos ir metodikos terminai bei sąvokos" (su Vytautu Kukliu, mokymo priemonė kūno kultūros specialybės studentams).

2001 m. – "Kursinio darbo rašymas ir įforminimas" (su Audroniumi Vilku, metodiniai patarimai kūno kultūros specialybės studentams), "Darželinukų ir moksleivių fizinio ugdymo kaita" (mokymo priemonė kūno kultūros specialybės studentams).

2002 m. – "Naujoviška kūno kultūros pamoka" (mokymo priemonė kūno kultūros specialybės studentams, magistrantams).

2005 m. – "Mokinių papildomojo fizinio ugdymo plėtra mokykloje" (su Daiva Šinkūniene, metodinė mokymo priemonė).

2007 m. – "Mokinių teigiamo požiūrio į kūno kultūrą kaip mokymosi dalyką ugdymas, didinant jo prasmingumą" (su Lina Bagdoniene, monografija).

2008 m. – "Studentų mokslo darbų rengimo ir įforminimo vadovas" (su A. Vilku, metodinis leidinys).