Juozapas BUTVYDAS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Jozef Butwid
Gimimo data: 1836-00-00
Gimimo vietovė: (Švėkšnos parapija)

Trumpai:
Kunigas, bažnyčios statytojas, švietėjas

2019-09-15   |   Spausdinti

Tėvai: Pilypas (Feliksas) Butvydas ir ? Butvydienė – žemdirbai, laisvieji valstiečiai.

1859–1863 m. studijavo Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijoje Varniuose (Telšių r.).

1863 m. J. Butvydas buvo įšventintas kunigu.

1863–1866 m. jis tarnavo vikaru Leckavoje (Mažeikių r.), 1866–1871 m. buvo Alsėdžių (Plungės r.)  vikaras, 1871–1874 m. – Veliuonos (Jurbarko r.) vikaras, 1874–1875 m. – Eržvilko (Jurbarko r.) vikaras, 1875–1878 m. – Tryškių (Telšių r.) vikaras, 1878–1880 m. – Ramygalos (Panevėžio r.) vikaras.

1880–1887 m. jis buvo Velykių (Panevėžio r.) bažnyčios kuratas, kunigas filialistas.

Paskirtas 1887 m. gegužės 26 d. 1887–1899 m., iki gyvenimo pabaigos, J. Butvydas buvo Traupio (Anykščių r.) Šv. Onos parapijos klebonas. Traupyje 1898–1899 m. jis ugdė vikarą Petrą Jankevičių.

1887 m. jis gavo leidimą statyti Traupyje naują bažnyčią. J. Butvydo iniciatyva 1887–1892 m. Traupyje buvo pastatyta dabartinė plytų mūro neoklasicistinė bažnyčia.

Lietuviškos spaudos draudimo metais J. Butvydas platino spaudą. Carinės Rusijos saugumo tarnybos agento pranešime teigiama, kad J. Butvydas nuo 1889 m. lietuviškos spaudos gaudavo per Breslaujos (Latvija) paštą Juozo Rodko vardu ir iš seminaristo Jurgio Šaulio, pas jį gyvenusio.

Mirė 1899 m. liepos 7 d. Traupyje (Anykščių r.). Palaidotas Traupio bažnyčios šventoriuje. Kapą ženklina puošnus akmeninis kryžius su portretine nuotrauka ir iškaltu įrašu lenkų kalba: "S. P. / Ksiądz / Jozef Butwid / zm. 7 lipca 1899 r. wieku lat 63 / za ktorego staraniem / ten kosciol wzniesiony. / Bože zbaw duszę jego!".