Janina ŠEPETIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Barkauskaitė
Gimimo data: 1948-05-05
Gimimo vietovė: Rukiškio k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Miškininkė mokslininkė, pedagogė, kraštotyrininkė

2014-08-13   |   Spausdinti

1954–1958 m. mokėsi Rukiškio (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, 1958–1961 m. – Juostininkų (Anykščių r.) septynmetėje mokykloje, 1961–1965 m. baigė Troškūnų (Anykščių r.) vidurinę mokyklą.

1965–1966 m. ji dirbo Latavėnų (Anykščių r.) aštuonmetės mokyklos mokytoja.

1966–1971 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultete, įgijo miškų ūkio inžinierės išsilavinimą.

1971 m. J. Šepetienė trumpai dirbo Panevėžio miškų ūkio Anciškio girininkijos meistre.

1971–2011 m. ji dirbo Lietuvos žemės ūkio akademijos, Lietuvos žemės ūkio universiteto Miškų ūkio fakulteto Miškininkystės katedros dėstytoja, ekologijos, miškininkystės ir agronomijos kursų studentams dėstė miškininkystės ir miškų ūkio pagrindų kursus.

1971–1974 m. ji buvo jaunesnioji mokslinė bendradarbė, 1977–1991 m. – vyresnioji mokslinė bendradarbė, 1991–1992 m. – asistentė, 1992–2011 m. – docentė.

1974–1977 m. J. Šepetienė tęsė studijas Lietuvos žemės ūkio akademijos aspirantūroje. 1979 m. Briansko (Rusija) technologiniame institute ji apsigynė disertaciją "Nedidelių atrankų metodo tyrimas Lietuvos pušynų skersmens sandarai bei tūriui įvertinti", buvo žemės ūkio mokslų kandidatė, 1993 m. nostrifikuota biomedicinos mokslų, miškotyros daktarė.

Nuo 2011 m. iki šiol J. Šepetienė yra Aleksandro Stulginskio universiteto Miško biologijos ir miškininkystės instituto dėstytoja, docentė.

J. Šepetienės mokslinių tyrimų kryptis – miško taksavimas, miško ekosistemų monitoringas. Ji parengė miškininkystės dėstymo dalykines programas "Miškų būklės kontrolė", "Miškininkystės pagrindai", "Ūkininkavimas saugomose teritorijose", "Ūkininkavimas privačiuose miškuose", "Miško ekosistemų būklės vertinimo metodologija". Ji stažavosi Lenkijoje (2005 m.), Latvijoje (2009 m.) ir Estijoje (2010 m.).

J. Šepetienė buvo Lietuvos žemės ūkio akademijos Statuto priežiūros ir etikos kolegijos sekretorė (nuo 1989 m.), Miškų fakulteto sekretorė (nuo 1992 m.). Ji yra Lietuvos miškininkų sąjungos narė, šios sąjungos valdybos ir prezidiumo narė (nuo 1992 m.) bei atsakingoji sekretorė, Lietuvos žaliųjų partijos narė (nuo 1989 m.).

Ji buvo Privačių miškų savininkų asociacijos ir Lietuvos žemės ūkio universiteto projekto "Privačių miškų bei žemės savininkų tvaraus ūkininkavimo miškuose, miško auginimo, apsaugos pagrindų mokymas ir informavimas" (2009–2010 m.) atsakingoji už projekto vykdymą ir priežiūrą, projekto "Inovacinių technologijų sklaida, diegiant tvaraus daugiatikslio ūkininkavimo principus miškininkystėje" (2011–2013 m.) vadovė.

J. Šepetienė paskelbė per 30 mokslinių ir 20 mokslo populiarinimo straipsnių moksliniuose leidiniuose, periodikoje ir rinkiniuose, dalyvavo ir skaitė pranešimus daugiau kaip 20 mokslinių konferencijų. Su kitais mokslininkais ji taip pat parengė miško būklės užterštoje aplinkoje vertinimo metodiką.

J. Šepetienės parengti moksliniai, mokomieji ir informaciniai leidiniai:

1976 m. – "Zakonomernosti lesnoj taksaciji" ("Miško taksavimo dėsningumai", rusų kalba, su kitais autoriais).

1986 m. – "Zakony, zakonomernosti rosta i stroenija drevostoev" ("Miško augimo ir sudėties dėsniai ir dėsningumai", rusų kalba, su kitais autoriais).

1989 m. – "Medžių defoliacijos vertinimas" (su kitais autoriais).

1994 m. – "Miškininkystės pagrindai : paskaitų konspektas Agronomijos fakulteto studentams" (kitas leidimas – 2006 m.).

1996 m. – "Miškininkystė" (metodinis leidinys).

1998 m. – "Miškininkystės pagrindai : paskaitų konspektas Miškų fakulteto taikomosios ekologijos specialybės studentams".

1999 m. – "Lietuvos miškininkų sąjunga istorijos vingiuose (1929–1999)" (jubiliejinis informacinis leidinys).

2000 m. – "Miškininko kalendorius : 2000–2003 metai" (parengė kartu su Algirdu Bruku).

2001 m. – "Metodiniai patarimai miškų ūkio pagrindų kursiniam projektui rengti : Miškų fakulteto taikomosios ekologijos studentams" (kiti atnaujinti leidimai: 2005, 2010 m.).

2002 m. – "Miško muziejai Lietuvoje" (informacinis leidinys).

2003 m. – "Miškininkystės katedrai – 80 metų" (viena iš leidinio sudarytojų).

2006 m. – "Mindaugas Vladas Navasaitis : bibliografinė rodyklė" (su M. B. Mostauskiu ir R. Pranskūnu).

2008 m. – "Miškininkystės pagrindai : mokomoji knyga AF ir ekologijos specialybės studentams", "Pabūkime miške : mokomoji knyga jaunimui" (su Gediminu Brazaičiu ir Kęstučiu Pėteliu).

2010 m. – "Lietuvos miškininkų sąjungos istorija, 1929–2009" (kraštotyros monografija).

Laisvalaikiu mėgsta vandens turizmą, skaito knygas, kolekcionuoja katinų nuotraukas ir suvenyrus.

Ištekėjusi, vyras Vladislovas Šepetys (g. 1950 m.) – inžinierius mechanikas.