Edvardas ŠUKEVIČIUS
  Gimimo data: 1887-05-15
Gimimo vietovė: Šeimyniškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Vaistininkas, teisininkas, politikas, Lietuvos Respublikos Steigiamojo Seimo narys, visuomenininkas

2021-06-06   |   Spausdinti

Tėvai: Vincentas Šukevičius (1854–1941) ir Uršulė Raudonikytė-Šukevičienė (apie 1864 – 1940) – žemdirbiai ūkininkai, turėjo 14 dešimtinių žemės. Sesuo Apolonija Šukevičiūtė-Baltranienė (apie 1900 – po 1941), broliai: Donatas Vincas Šukevičius (1885–1974) – vaistininkas, visuomenininkas, Petras Šukevičius (1890 – iki 1940, Jurgis Šukevičius (1893 – po 1941), Pranciškus Šukevičius (1895–1895) – mirė kūdikystėje, Stanislovas Šukevičius-Stanley Sukevicius (1896 – iki 1940) – emigrantas Amerikoje. Dėdė (motinos brolis) Petras Raudonikis (1869–1950) – mokslininkas vaistininkas, pusbrolis (motinos brolio sūnus) Antanas Raudonikis (1899–1953) – kariškis, laisvės gynėjas, giminaitis (antrosios eilės pusbrolis) Antanas Žukauskas-Vienuolis (1882–1957) – vaistininkas ir rašytojas.

1887 m. gegužės 17 d. Anykščių bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Kazimieras Kazimieraitis, krikštatėviai buvo Vincentas Kaulakys ir Rozalija Baranauskaitė-Žukauskienė, Julijono Žukausko žmona ir Antano Žukausko-Vienuolio motina.

Baigė Anykščių rusišką pradžios mokyklą. Mokėsi Liepojos (Latvija) gimnazijoje.

1905 m. E. Šukevičius įstojo į Lietuvos socialdemokratų partiją ir dirbo politinį darbą Anykščių apylinkėse, vėliau buvo vienas iš streikų ir mitingų Vilniuje organizatorių. Už tai 1905 m. rudenį jis buvo caro žandarų suimtas, tardytas, bet teismo išvengė ir išvažiavo į Maskvą (Rusija).

1906–1913 m. Maskvoje E. Šukevičius baigė farmacininkų mokyklą, įgijo vaistininko specialybę ir pradėjo dirbti vaistinėse.

1913 m. E. Šukevičius grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas pirmuoju ką tik įsteigtos Vilniaus miesto municipalinės vaistinės vedėju, tačiau prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui vėl išvyko į Maskvą ir ten dirbo vaistinėse.

1918 m. vasarą grįžęs į Lietuvą, jis dirbo laikraščio "Socialdemokratas" redakcijoje, 1920–1921 m. buvo šio leidinio redaktorius-leidėjas, iš pradžių neoficialus, o nuo 1921 m. kovo 10 d. – ir oficialusis.

1920 m. pavasarį E. Šukevičius dalyvavo Lietuvos Respublikos Steigiamojo Seimo rinkimuose VI (Utenos) rinkimų apygardoje kaip Lietuvos socialdemokratų partijos  atstovas šios partijos sąraše, bet liko neišrinktas.

Po pusmečio atsisakius mandatų dviems šio sąrašo nariams, nuo 1920 m. spalio 13 d. iki 1922 m. lapkričio 13 d. E. Šukevičius buvo Lietuvos Respublikos Steigiamojo Seimo narys, priklausė Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai. 1920–1921 m. jis buvo Steigiamojo Seimo Darbo, socialinės apsaugos ir sveikatos komisijos narys, o 1921 m. pavasarį ją padalijus, liko abiejų – Darbo ir socialinės apsaugos bei Sveikatos komisijų narys. Nuo 1921 m. gegužės 20 d. jis dirbo ir Bibliotekos komisijoje.

Dalyvaudamas įstatymų rengimo procedūrose, E. Šukevičius pasiekė, kad Steigiamasis Seimas sulygintų moterų ir vyrų darbo dienas.

1922 m. rudenį baigęs kadenciją Seime, jis studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete Teisių fakultete teisę, įgijo teisininko išsilavinimą. E. Šukevičius gyveno Kaune ir dirbo advokatu, paskui kiek laiko buvo Lietuvos banko juriskonsultas, apie 1926 m. dirbo Lietuvos Respublikos Finansų ministerijoje referentu. Nuo 1930 m. jis kiek laiko dirbo ir "Socialdemokrato" redakcijoje.

1944 m. E. Šukevičius pasitraukė į Vakarus, gyveno Vokietijoje, 1950 m. išvyko į JAV ir iki gyvenimo pabaigos liko Čikagoje (Ilinojaus valstija).

Mirė 1960 m. Čikagoje (Ilinojaus valstija, JAV).