Saulius Bronislovas TARABILDA
  Gimimo data: 1936-04-25
Gimimo vietovė: Juostininkų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Kultūros organizatorius, vadovas, kraštotyrininkas

2022-02-02   |   Spausdinti

Tėvai: Pranas Tarabilda (1912–1993) iš Jočiūnų (Panevėžio r.) – policijos pareigūnas, darbininkas, ir Salomėja Baltušnikaitė-Tarabildienė (1910–1987) iš Juostininkų – namų šeimininkė. Augo aštuonių vaikų šeimoje, buvo vyriausias. Broliai ir seserys: Romualdas Juozapas Tarabilda (g. 1938 m.) – veterinarijos gydytojas, tautodailininkas ir kolekcininkas, Steponas Rimantas Tarabilda (g. 1940 m.) – dailininkas, kultūros organizatorius, Aldona Ona Tarabildaitė (1942–1979) – cirko artistė, kultūros organizatorė, Antanas Tarabilda (g. 1945 m.) – darbininkas, kolekcininkas, Aleksandras Tarabilda (g. 1949 m.) – dailininkas skulptorius, Pranciškus Tarabilda (g. 1951 m.) – tautodailininkas, dar viena sesuo Saulutė Irena Tarabildaitė (1947–1947) mirė kūdikystėje. Dėdė (tėvo brolis) Petras Tarabilda (1905–1977) ir jo žmona Domicelė Tarabildaitė-Tarabildienė (1912–1985) – dailininkai.

Tėvams nuolat kraustantis, mokėsi Subačiaus (Kupiškio r.), Juostininkų ir Raguvos (Panevėžio r.) pradžios mokyklose, 1954 m. baigė Raguvos vidurinę mokyklą. Mokykliniais metais S. B. Tarabilda aktyviai sportavo, buvo Raguvos mokyklos šaškių čempionas, dalyvavo tuometinės Šiaulių srities moksleivių spartakiados lengvosios atletikos varžybose.

1954–1956 m. jis mokėsi Vilniaus bibliotekiniame technikume, įgijo saviveiklos kolektyvų režisieriaus specialybę.

1956–1957 m. S. B. Tarabilda dirbo Žagarės (Joniškio r.) kultūros namuose meno vadovu, direktoriumi. 1957–1960 m. jis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, tarnavo Lvovo srityje (Ukraina) pėstininkų dalinyje.

Nuo 1960 m. iki gyvenimo pabaigos jis gyveno Šiauliuose. 1960–1993 m. S. B. Tarabilda buvo Šiaulių "Vairo" dviračių gamyklos kultūros klubo vedėjas.

1993–1994 m. jis tarnavo Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos savanoriu. Vėliau jis buvo Lietuvoje gyvenančių Antrojo pasaulinio karo dalyvių, kovojusių antihitlerinės koalicijos pusėje, organizacijos Šiaulių skyriaus tarybos pirmininkas.

S. B. Tarabilda tyrinėjo Tarabildų giminės kilmęs ir raidą, parašė istorinį straipsnį "Raguva ir Tarabildų giminė", kuris buvo publikuotas "Lietuvos valsčių" serijos monografijoje "Raguva" (2001 m.). 2007 m. jis įsteigė Tarabildų šeimos kultūros klubą-archyvą, buvo šios organizacijos pirmininkas.

Nuo 1960 m. beveik 60 metų S. B. Tarabilda stebėjo ir fiksavo ansamblio "Vairas" veiklą, buvo šio muzikinio kolektyvo metraštininkas. Jis parašė ir išleido knygą "Legendinį "Vairą" mačiau iš arti" (su Žilvinu Skačkausku, 2013 m.).

Buvo vedęs, žmona Eugenija Lomonosovaitė-Tarabildienė (g. 1936 m.) – kultūros organizatorė, chorvedė. Vaikai: Audronė Tarabildaitė (g. 1964 m.) – tarnautoja, Darius Tarabilda (g. 1965 m.) – darbininkas.

Mirė 2019 m. sausio 19 d. Šiauliuose.

S. B. Tarabildos 1956–1989 m. sukauptų fotonegatyvų kolekcija saugoma Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.