Dalius TUBYS
  Gimimo data: 1964-05-07
Gimimo vietovė: Noreikiškės (Kauno r.)

Trumpai:
Kunigas kanauninkas

2020-06-14   |   Spausdinti

Užaugo pas močiutę Užušilių kaime (Užunvėžių parapija, Anykščių r.).

1971–1974 m. mokėsi Užunvėžių pradinėje mokykloje, 1974–1982 m. baigė Kurklių (Anykščių r.) vidurinę mokyklą. Nuo mažens patarnaudavo per pamaldas Užunvėžių bažnyčioje.

1982–1983 m. mokėsi Ukmergės profesinėje technikos mokykloje, 1983–1984 m. dirbo Skiemonių ir Užunvėžių bažnyčiose zakristijonu, talkindamas kunigui Petrui Adomoniui ir jo ruošiamas kunigystei. 1984–1986 m. D. Tubys atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, tarnavo kariniuose daliniuose Tolimuosiuose Rytuose (Rusija).

1986–1991 m. jis studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1991 m. gegužės 30 d. Panevėžio katedroje D. Tubys buvo įšventintas kunigu. Pirmąsias Šv. Mišias jis aukojo 1991 m. birželio 2 d. Užunvėžių parapijos bažnyčioje.

1991–1996 m. D. Tubys tarnavo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vikaru, buvo Panevėžio vyskupijos tribunolo notaras. 1996–2000 m. jis buvo Salako (Zarasų r.) Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios ir Švedriškės (Ignalinos r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijų klebonas.

Nuo 2000 m. vasario 22 d. iki gyvenimo pabaigos D. Tubys buvo Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas, 2000–2011 m. – Biržų vicedekanas, nuo 2011 m. – dekanas. Jis buvo Kupreliškio (Biržų r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos administratorius, nuo 2011 m. birželio buvo ir Nemunėlio Radviliškio (Biržų r.) Švč. Mergelės Marijos parapijos administratorius, kiek laiko administravo Suosto ir Geidžiūnų parapijas, porą metų rūpinosi Talino (Estija) lietuvių katalikų bendruomene.

Jis rengdavo ekumenines pamaldas už krikščionių vienybę, skatinusias įvairių religinių bendruomenių narių susitaikymą ir bendrybę. D. Tubys taip pat būrė katalikiškąjį jaunimą, rengė jaunimo vasaros stovyklas. Jis globojo ir Biržų parapijos Šv. Vincento Pauliečio globos namus, kuriuose gyvena parapijos senjorai.

D. Tubys rekonstravo Biržų bažnyčios interjerą ir atnaujino jos išorę, įvedė bažnyčioje šildymo sistemą. Jo rūpesčiu Biržų bažnyčioje buvo įrengtos naujos varpų pakabinimo konstrukcijos, varpai buvo ant jų perkelti, įrengti šiuolaikiniai programuojami skambinimo varpais mechanizmai su nuotoliniu valdymu.

D. Tubys 2001–2010 m. buvo Panevėžio vyskupijos kapitulos kanauninkas, nuo 2002 m. iki gyvenimo pabaigos – Pastoracinės tarybos narys.

Tradiciniame "Metų biržiečio" konkurse jis pelnė "Biržų garbės" titulą (2009 m.)

Mirė 2013 m. lapkričio 25 d. prie Pumpėnų (Pasvalio r.) – žuvo autoavarijoje kelyje Panevėžys–Pasvalys. Palaidotas Biržų bažnyčios šventoriuje prie kitų kunigų. Kapavietę dengia antkapinė kompozicija – pilko šlifuoto akmens plokštė su įkomponuotu rausvo šlifuoto akmens bareljefu-kryžiumi, iškalti įrašai: "Dekanas kunigas / Dalius Tubys / 1964–2013" ir "Aš esu prisikėlimas / ir gyvenimas / Jn 11.25".