Emilija SERBENTAVIČIŪTĖ
  Gimimo data: 1928-02-18
Gimimo vietovė: Pilviškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, aklųjų visuomenininkė

2019-09-30   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Serbentavičius ir ? Serbentavičienė. Sesuo ir brolis: Ona Serbentavičiūtė-Pilkauskienė (1913–2001) ir Antanas Serbentavičius (1919–1999) – mokslininkas agrochemikas.

Mokėsi Kurklelių (Anykščių r.) pradžios mokykloje, 1947 m. baigė Anykščių gimnaziją 4-ojoje laidoje. 1947–1952 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete, baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas ir įgijo filologinį išsilavinimą.

1952–1959 m. E. Serbentavičiūtė dirbo pedagoginį darbą Molėtų rajone, iki 1959 m. rudens buvo Molėtų rajono Liaudies švietimo skyriaus Pedagoginio kabineto vedėja ir Molėtų vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

Nuo 1959 m. rugsėjo 1 d. ji buvo paskirta Vidiškių (Ukmergės r.) vidurinės mokyklos mokymo dalies vedėja ir lietuvių kalbos mokytoja, bet Vidiškiuose dirbti nepradėjo. Perkelta tą pačią dieną, 1959–1964 m. ji buvo Ukmergės rajono Liaudies švietimo skyriaus mokyklų inspektorė. Nuo 1964 m. lapkričio ji dirbo Ukmergės 3-osios vidurinės mokyklos neakivaizdinio skyriaus metodininke.

Vėliau E. Serbentavičiūtė persikėlė į Vilnių, kur pasiliko iki gyvenimo pabaigos.

1973–1979 m. ji dirbo Lietuvos aklųjų draugijos centro valdyboje Darbingumo atkūrimo ir įdarbinimo skyriaus vyresniąja instruktore, buvo atsakinga už aklųjų švietimą.

E. Serbentavičiūtė Lietuvos aklųjų draugijos  vadovaujantiems ir atsakingiems darbuotojams organizavo tiflologijos mokymo kursus, rengė mokymo planus, programas bei metodinę medžiagą, organizavo kitus įvairaus pobūdžio kursus, seminarus, konferencijas, padėjo komplektuoti kontingentą į specialias vidurines bei aukštąsias mokyklas.

1973–1977 m. ji taip pat dirbo Vilniaus suaugusiųjų aklųjų vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

E. Serbentavičiūtė parengė informaciją "Apie mokslinės-praktinės konferencijos "Aklųjų ir silpnaregių mokinių mokymo auklėjimo, socialinės adaptacijos, profesinės orientacijos problemos" rezultatus" (išspausdinta Brailio raštu knygoje "Lietuvos aklųjų draugijos metraštis: 1978 metai", 1979 m.).

Mirė 2018 m. gruodžio 16 d. Vilniuje. Palaidota Kurklių (Anykščių r.) kapinėse prie tėvų.