Juozas ALIŠAUSKAS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Beržas
Gimimo data: 1910-00-00
Gimimo vietovė: Spiečiūnų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Kariškis, laisvės gynėjas, partizanų kuopos vadas, politinis kalinys

2017-10-11   |   Spausdinti

Tėvas Jonas Ališauskas. Šeima gyveno Inkūnų kaime (Anykščių r.).

J. Ališauskas buvo Lietuvos kariuomenės puskarininkis.

Pokario metais jis išėjo partizanauti, 1944 m. rugsėjo mėnesį suformavo pirmąjį partizanų būrį Ramuldavos girioje, Inkūnų, Mogylų, Lašinių, Smalinos ir Ramaškonių kaimų apylinkėse. J. Ališausko-Beržo būryje 1944–1945 m. buvo apie 30 kovotojų.

1946 m. kovo 13 d. Vytauto apygardos sprendimu iš Beržo ir Lakštučio būrių buvo sudaryta Lietuvos laisvės armijos Algimanto kuopa. J. Ališauskas-Beržas buvo Algimanto kuopos vadas, kartu vadovavo ir 23 partizanų Beržo būriui. 1946 m. vasarą šią kuopą NKVD kareiviai sunaikino, jos likučiai tęsė kovą jau Tigro būryje, paskui – Liūto rinktinės Jovaro kuopoje.

J. Ališauskas-Beržas buvo netikėtai kareivių užkluptas ir suimtas 1946 m. liepos 19 d. prie Lašinių kaimo (Anykščių r.). Po pusę metų trukusių žiaurių tardymų 1946 m. gruodžio 21 d. jis buvo nuteistas 10 metų kalėti ir įkalintas Sevvostlage Magadano srityje (Rusija).

Mirė 1947 m. liepos 8 d. Sevvostlago lageryje (Rusija). Palaidojimo vieta nežinoma.