Stasys GIMBUTIS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Rūkas
Gimimo data: 1921-00-00
Gimimo vietovė: Narbūčių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Laisvės gynėjas, partizanų rinktinės štabo viršininkas

2018-03-08   |   Spausdinti

Tėvai: Mykolas Gimbutis ir ? Gimbutienė – žemdirbiai ūkininkai, šeima turėjo 18 ha žemės. Broliai ir seserys: Gasparas Gimbutis, Rapolas Gimbutis (1925–1981), Donata Gimbutytė-? ir Liuda Gimbutytė-? (g. ? m.).

Pokario metais S. Gimbutis išėjo partizanauti. Jis buvo Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanas, vėliau – Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Viesulo būrio partizanas, Kunigaikščio Margio rinktinės vado adjutantas.

1949 m. rugpjūčio 30 d. žuvus Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio rinktinės štabo viršininkui Vytautui Baltrūnui-Strazdeliui (1917–1949), S. Gimbutis-Rūkas buvo paskirtas šios rinktinės štabo viršininku ir ėjo šias pareigas iki žūties.

Žuvo 1949 m. lapkričio 2 d. Drobčiūnų miške (Anykščių r.) – buvo nukautas Kunigaikščio Margio rinktinės bunkeryje kautynėse su MGB kariuomene. Kartu žuvo ir kiti šeši partizanai: Albertas Nakutis-Viesulas (1910–1949), Petras Miškinis-Šarūnas (1922–1949), Kazys Palskys-Gintaras, Ąžuolas (1918–1949), Petras Černius-Tigras (1921–1949), Petras Dilys-Eimutis (1921–1949) ir Jonas Meškauskas-Caras (1924–1949).

Palaikai buvo numesti ir išniekinti Svėdasų miestelyje, paskui užkasti bulvių duobėje pušynėlyje prie Svėdasų koplytėlės. Vėliau juos Maleišių kaimo gyventojai, Rapolo Gimbučio suorganizuoti, slapčia perlaidojo nepaženklintoje kapavietėje Kunigiškių kaimo (Anykščių r.) kapinėse. 1991 m. kapas buvo pašventintas ir paženklintas akmeniniu paminklu-stela su iškaltu įrašu: "A+A / Stasys / Gimbutis / 1921–1949". Visiems septyniems žuvusiems laisvės gynėjams pastatytas paminklas – koplyčia-varpinė (autorius – architektas Bronius Kazlauskas). Laisvės gynėjų žūties vieta Drobčiūnų miške pažymėta bendru tipiniu atminimo paminklu (1999 m.).