Simonas DAILIDĖNAS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Vėtyklė, Meška
Gimimo data: 1917-00-00
Gimimo vietovė: Girelės k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas

2016-07-13   |   Spausdinti

Tėvas Jurgis Dailidėnas – ūkininkas. Broliai: Antanas Dailidėnas-Prancūzas (?˜–1948) – laisvės gynėjas, partizanas, 1948 m. liepos 11 d. žuvęs pokario kovose, Bronius Dailidėnas-Ramunė (1918–1947) – laisvės gynėjas, partizanas, 1947 m. spalio 30 d. žuvęs pokario kovose, ir Jurgis Dailidėnas (1929–1952) – laisvės gynėjas, partizanas, 1952 m. gegužės 23 d. žuvęs pokario kovose, sesuo Bronė Dailidėnaitė-Užkurėlienė – laisvės gynėja, partizanų ryšininkė.

Pokario metais S. Dailidėnas išėjo partizanauti, buvo Algimanto apygardos Butageidžio kuopos, vėliau – Algimanto apygardos Šarūno rinktinės 1-osios LLA Gražinos kuopos partizanas.

Nuo 1947 m. vasaros iki 1948 m. vasario, kol veikė šios kuopos Kosciuškos būrys, jis buvo šio būrio vadas. Kosciuškos būrio partizanai bazavosi ir veikė miškuose tarp Traupio ir Troškūnų, 1947 m. rugpjūtį jame kovojo 16 laisvės gynėjų. 1948 m. vasarį S. Dailidėno vadovaujamas Kosciuškos būrys buvo sujungtas su Antano Aliuko-Kuprio vadovaujamu Kuprio būriu, jis tapo šio būrio partizanu. 

Žuvo 1949 m. birželio 12 d. Šikšnalaukio kaime (Anykščių r.) karinės operacijos metu Petro Keraičio sodyboje kartu su partizanu Jonu Bernatoniu-Melagiu (1916–1949). Palaikai buvo išniekinti Raguvoje (Panevėžio r.) ir užkasti pelkėje, vėliau slapta perlaidoti.