Vytautas MAGYLA
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Vairas, Sakalas
Gimimo data: 1924-00-00
Gimimo vietovė: Mogylų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas

2023-12-14   |   Spausdinti

Tėvai: Juozapas Magyla (1891–1971) ir Domicelė Pakenytė-Magylienė (1892–1981) – žemdirbiai ūkininkai, 1948–1956 m. tremtiniai Krasnojarsko krašte (Rusija). Brolis Vladislovas Magyla (? – po 1981), seserys Stanislava Magylaitė-Pakenienė (1920–2009) ir Julija Magylaitė-Bražinskienė (1925 – po 1981).

Pokario metais V. Magyla išėjo partizanauti. Jis buvo Vytauto apygardos Liūto rinktinės Perkūno būrio partizanas, nuo 1947 m. vasaros – šio būrio vadas.

Nuo 1948 m. V. Magyla-Vairas buvo Šiaurės Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities štabo ryšių įgaliotinis.

Buvo vedęs, žmona Bronė Matuliauskaitė-Jurkienė-Rožė, Rūta (1927–1974) – laisvės gynėja, tremtinė.

Žuvo 1950 m. birželio 15 d. netoli Vajėšių kaimo (Anykščių r.).