Birutė KAŽEMĖKIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Katinaitė
Gimimo data: 1943-04-19
Gimimo vietovė: Kudoriškio k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Miškininkė mokslininkė, pedagogė, visuomenininkė, tremtinė

2020-01-09   |   Spausdinti

Tėvai: Juozas Katinas (1906–?) – žemdirbys ūkininkas, 1945–1967 m. politinis kalinys, ir Leonora Katinienė (1916–?) – žemdirbė, 1948–1967 m. tremtinė Rusijoje. Brolis Kęstutis Katinas (g. 1942 m.) – 1948–1967 m. tremtinys Rusijoje.

1948 m. gegužės 22 d. kartu su motina ir broliu buvo ištremta į Sibirą, 1948–1958 m. tremties sąlygomis augo Mažajame Ungute (Manos r., Krasnojarsko kr., Rusija), kol 1958 m. liepos 1 d. iš tremties buvo paleista.

Baigusi vidurinę mokyklą, 1963–1966 m. B. Katinaitė studijavo miškininkystę Krasnojarsko miškų institute. 1967 m. kartu su visa šeima grįžusi į Lietuvą, ji tęsė studijas Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškininkystės fakultete, įgijo miškininkės išsilavinimą.

1967–1980 m. B. Katinaitė-Kažemėkienė dirbo Dubravos (Kauno r.) miškų tyrimo stotyje moksline bendradarbe.

1974 m. Maskvos (Rusija) miško technikos institute ji apsigynė disertaciją "Pušynų, augančių buvusiose žemės ūkio naudmenose, dirvožemio mikroflora ir jos panaudojimo galimybės biologiniam kovos su šaknine pintimi metodui paruošti", buvo biologijos mokslų kandidatė, 1993 m. nostrifikuota biomedicinos mokslų, biologijos daktarė.

Dirbdama mokslinį darbą, B. Kažemėkienė kartu su Albertu Vasiliausku sukūrė biologinį preparatą kovai su šaknine pintimi "Girionys-1", kuris yra pripažintas išradimu.

Nuo 1981 m. B. Kažemėkienė buvo Lietuvos žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakuteto Žemės ūkio gamybos valdymo katedros, Valdymo ir teisės katedros vyresnioji dėstytoja, dėstė gamybos valdymo discipliną, vėliau iki pensijos dirbo Agronomijos fakulteto Augalų apsaugos katedroje dėstytoja.

Jis stažavosi Čikagos universitete (JAV).

Dabar ji yra visuomeninės organizacijos "Consilia academica", dirbančios su projektais "Kad Lietuva neišsivaikščiotų", narė, šios organizacijos sekretorė.

Ištekėjo 1971 m., vyras Jonas Osvaldas Kažemėkas (1935–2003) iš Remeikių (Rokiškio r.) – mokslininkas agronomas. Liko našlė. Vaikai: Tomas Kažemėkas (g. 1975 m.) – vadybininkas, visuomenininkas, ir Zita Kažemėkaitė-Kriaučiūnienė (g. 1977 m.) – mokslininkė agronomė.

B. Kažemėkienės biografija skelbiama biografinio žinyno "Lietuvos miškininkai" 1-ajame tome (sudarė Gediminas Isokas, 1997 m.).