Adolfas BULVIDAS
  Gimimo data: 1926-04-28
Gimimo vietovė: Vatušių k. (Plungės r.)

Trumpai:
Miškininkas, vadovas

2024-01-19   |   Spausdinti

Tėvai: Adolfas Bulvidas ir Ieva Bulvidienė.

Baigė Plungės gimnaziją, dirbo Rietavo miškų ūkyje darbininku.

1949 m. baigė Vilniaus miškų technikumą, įgijo miško techniko specialybę.

1949–1951 m. A. Bulvidas dirbo Kaišiadorių miškų ūkio Būdos girininkijos girininko pavaduotoju, 1951 m. buvo Kaišiadorių miškų ūkio inžinierius, 1951–1952 m. vėl dirbo Būdos girininkijoje, buvo girininkas.

1952–1955 m. jis buvo Kaišiadorių miškų ūkio vyriausiasis miškininkas.

Nuo 1956 m. iki gyvenimo pabaigos A. Bulvidas gyveno Anykščiuose.

1956–1958 m. jis buvo Utenos miškų ūkio Anykščių girininkijos girininkas, dirbo girininkijos centre Pavarių kaime.

1958 m. gegužės 1 d. įkūrus Anykščių miškų ūkį, A. Bulvidas buvo paskirtas pirmuoju jo direktoriumi ir šias pareigas ėjo 1958–1974 m.

Jis statė ir 1961 m. įrengė naujas miškininkų administracines patalpas Anykščiuose, pradėdamas kurti miškininkų gyvenvietę Anykščių priemiestyje. A. Bulvido iniciatyva Anykščių miškų ūkyje buvo įrengti trys medienos perdirbimo cechai, pastatytos penkios naujos girininkijų sodybos, du priešgaisriniai bokštai, nutiesta 14 kilometrų naujų miško kelių, įrengta 41 hektaras kultūrinių pievų.

Iki 1962 m. A. Bulvidas suformavo Anykščių miškų ūkio tvarkomų miškų teritoriją, kuri išliko iki privačių miškų atkūrimo laikotarpio.

1974–1986 m. A. Bulvidas vėl dirbo Anykščių miškų ūkio Anykščių girininkijos girininku, kol išėjo į pensiją. Šioje girininkijoje jis įveisė 1300 hektarų miško kultūrų, įrengė 6 laikino poilsio aikšteles.

Laisvalaikiu mėgo medžioti ir žvejoti.

Vedė 1950 m., žmona Danutė Domicelė Bulvidienė (1930–?). Vaikai: Adolfas Bulvidas (1951–2024), Dalė Bulvidaitė-? (g. 1955 m.).

Mirė 1997 m. spalio 22 d. Anykščiuose. Palaidotas Anykščių naujosiose kapinėse. Kapą ženklina akmeninis paminklas-stela su ąžuolo lapų vainiko bareljefiniu fragmentu, yra įrašas: "Adolfas Bulvidas / 1926–1997".