Anicetas KAUŠPĖDAS
  Gimimo data: 1911-01-06
Gimimo vietovė: Maželių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas chemikas technologas, pedagogas

2015-01-27   |   Spausdinti

Gimimo data pagal naująjį kalendorių – 1911 m. sausio 19 d.

Tėvai: Stanislovas Kaušpėdas (1871–1945) ir Julijona Šemetaitė-Kaušpėdienė (1880 ar 1881 – 1954). Augo septynių vaikų šeimoje. Seserys ir broliai: Liudvika Kaušpėdaitė-Gumbelevičienė, Povilas Kaušpėdas, Anelė Kaušpėdaitė-Kazlauskienė (1906–?), Marija Kaušpėdaitė (1917–1955), Stasys Kaušpėdas – laisvės gynėjas, politinis kalinys, ir Jonas Kaušpėdas – laisvės gynėjas, politinis kalinys. Pusbroliai: (motinos brolio Jono sūnus) Vytautas Šemeta (g. 1929 m.) – kariškis, kraštotyrininkas, (motinos brolio Stanislovo sūnus) Vladas Algirdas Šemeta (g. 1939 m.) – inžinierius statybininkas, vadovas.

Augo Krepšiagalio (Anykščių r.) dvarelyje, kurį nusipirko tėvai.

1935 m. baigė studijas Grenoblio (Prancūzija) universiteto Elektrochemijos ir elektrometalurgijos fakultete, įgijo chemijos technologo išsilavinimą.

1936 m. balandžio 6 d. A. Kaušpėdas buvo pašauktas į tarnybą Lietuvos kariuomenėje, mokėsi Karo mokykloje Kaune ir 1937 m. rugsėjo 15 d. ją baigė XII aspirantų laidoje. Jam buvo suteiktas ginklavimo atsargos jaunesniojo leitenanto karinis laipsnis ir iškart buvo išleistas į ginklavimo karininkų atsargą.

Tačiau 1937 m. rugsėjo 30 d. jis vėl buvo priimtas į karinę tarnybą ir paskirtas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos 5 skyriaus 1 dalies vedėju, šias pareigas ėjo 1937–1939 m., kol 1939 m. kovo 9 d. buvo išleistas į atsargą pačiam prašant. Dirbdamas šioje laboratorijoje, 1938 m. jis parengė natrio šarmo, chloro, druskos rūgšties, chlorkalkių gamybos įmonių projektą.

1939–1941 m. jis buvo bendrovės "Lietuvos muilas" Panevėžio fabriko techninis direktorius, tualetinio muilo gamybos Lietuvoje iniciatorius. Jis taip pat vadovavo aliejaus gamybos ir rafinavimo fabriko įrengimui Panevėžyje.

Nuo 1941 m. iki gyvenimo pabaigos A. Kaušpėdas dėstė Vilniaus universiteto Chemijos fakultete, buvo vyresnysis dėstytojas, nuo 1956 m. – docentas. Jis dirbo katedros vedėju, buvo Chemijos fakulteto prodekanas.

1954 m. jis apsigynė disertaciją, buvo chemijos mokslų kandidatas.

A. Kaušpėdas aktyviai dalyvavo Lietuvos chemijos pramonės plėtojimo procese ir paskelbė mokslinių straipsnių apie magnio druskų išskyrimą iš dolomitų, apie dolomitų panaudojimą tirpių magnio druskų ir rišamųjų medžiagų gamybai.

Jis parašė ir išleido vadovėlio "Chemijos technologija" pirmąją dalį (1971 m.).

Šeimos nesukūrė.

Mirė 1978 m. rugpjūčio 3 d. Vilniuje. Palaidotas Andrioniškio (Anykščių r.) kapinėse prie artimųjų. Kapą ženklina akmeninis paminklas – masyvus riedulys su iškaltu portretiniu horeljefu ir įrašu "Docentas / Anicetas Kaušpėdas / 1911–1978".