Kazys GUTAUSKAS
  Gimimo data: 1909-09-04
Gimimo vietovė: Katlėriškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Dainininkas solistas (tenoras), muzikos pedagogas

2023-10-04   |   Spausdinti

Tėvai: Vincentas Gutauskas (1878–?) ir Veronika Pavilonytė-Gutauskienė (1879–?) iš Elmiškio – valstiečiai žemdirbiai. Augo septynių vaikų šeimoje. Broliai ir seserys: Anelė Gutauskaitė-Judickienė (1902–?), Juozapas Gutauskas (1908–?) – mirė jaunystėje, Jonas Gutauskas (1906–1986) – kunigas, teologas ir pedagogas, Vladislovas Gutauskas (1913–?) – vairuotojas, Monika Gutauskaitė-? (?–?) – emigrantė JAV ir Vanda Gutauskaitė-? (1920–1993) – medikė. Giminaičiai: sūnėnas Eduardas Gutauskas (1937–2001) – dainininkas solistas (tenoras), antrosios eilės pusseserė Bronislava Pavilonytė-Kazokaitienė (1915–2012) – pedagogė, muziejininkė.

1909 m. rugsėjo 8 d. Debeikių bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Mykolas Paškevičius, krikštatėviai buvo Kazimieras Pavilonis ir Marijona Pavilonytė.

Mokėsi Anykščių progimnazijoje, baigė Utenos gimnaziją.

Jaunystėje gyveno Raguvoje (Panevėžio r.) ir dirbo Raguvos pieninėje.

1933–1939 m. jis studijavo Kauno konservatorijoje, kur baigė dainavimo klasę, mokėsi pas Orestą Marinį ir Eugenijų Vitingą. Jis buvo solistas tenoras, specialistų laikytas lyriniu tenoru. Studijų metais 1937 m. jis buvo Jurgio Karnavičiaus suburto vokalinio kvarteto dainininkas.

1939–1941 m. K. Gutauskas dirbo Kauno valstybės teatre operos solistu. 1941–1944 m. jis buvo Vilniaus operos trupės solistas.

1944–1964 m. jis dainavo Lietuvos operos ir baleto teatre, kur tuo laikotarpiu buvo pagrindinis tenoras, pakeitęs Kiprą Petrauską, per metus dainuodavo apie 80–90 spektaklių, taip ppat koncertuodavo, atlikdavo tenoro partijas oratorijose ir kantatose. Kartu su šiuo teatru jis gastroliavo Leningrade (dabar – Sankt Peterburgas, Rusija), Maskvoje (Rusija), Rygoje (Latvija), Minske (Baltarusija), Užkaukazės miestuose.

Svarbiausi K. Gutausko sukurti vaidmenys operose:

1942 m. – Faustas Ch. Gounod "Faustas".

1943 m. – Pincertonas G. Puccinio "Madame Butterfly".

1944 m. – Chose G. Bizet "Carmen".

1949 m. – Liutauras J. Karnavičiaus "Gražina", Sinodalas A. Rubinšteino "Demonas".

1950 m. – Šuiskis M. Musorgskio "Borisas Godunovas".

1951 m. – Rudolfas G. Puccinio "Bohema".

1952 m. – Alfredas G. Verdi "Traviata".

1953 m. – Vaškys A. Račiūno "Marytė".

1954 m. – Pincertonas G. Puccinio "Madame Butterfly", Kanijas R. Leoncavallo "Pajacai".

1956 m. – Danyla V. Klovos "Pilėnai", Pedras E. de Albero "Slėnyje".

1957 m. – Hercogas G. Verdi "Rigoletas".

1958 m. – Naglis V. Klovos "Vaiva".

1959 m. – Jurgelis B. Dvariono "Dalia", Don Karlas D. Verdi "Don Carlos".

1961 m. – Romeo, Tebaldas Ch. Gounod "Romeo ir Džiuljeta".

1964 m. – Radamesas G. Verdi "Aida".

Pasitraukęs iš nuolatinio darbo teatre, 1980–1990 m. jis  būdavo kviečiamas atlikti pavienius vaidmenis operose, dalyvaudavo koncertinėse programose.

K. Gutauskas pasižymėjo stipriu, skambiu, gražaus tembro balsu, sudėtingose dramatinėse partijose jis laisvai įterpdavo atskirus aukštus garsus.

1964–1988 m. jis dirbo Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (iki 1967 m. – muzikos technikume) dainavimo dėstytoju.

K. Gutauskui suteikti Lietuvos SSR nusipelniusio artisto (1947 m.) ir Lietuvos SSR liaudies artisto (1959 m.) garbės vardai.

Buvo vedęs, žmona Justina Jasaitytė (1911–1986) – dainininkė solistė (sopranas). Išsiskyrė. Duktė Dalia Marija Gutauskaitė (g. 1941 m.).

Vėl vedė, žmona Kristina Gutauskienė (1927–2008).

Mirė 1995 m. spalio 10 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse Menininkų kalnelyje. Kapavietę dengia tamsaus šlifuoto akmens luitai, kapą ženklina šlifuoto akmens paminklinė kompozicija – stilizuota koplytėlė, kurioje iškaltas kryžius ir įrašas: "Kazys / Gutauskas / 1909–1995". Ant vieno iš kapavietės luitų iškaltas įrašas: "Kristina / Gutauskienė / 1927–2008".

Vilniuje, prie namo A. Vienuolio g. 14, atidengta memorialinė lenta (autorius – skulptorius Romas Kvintas, 1999 m.) su portretiniu bareljefu, parašo faksimile ir iškaltu įrašu: "Šiuose namuose / 1959–1989 metais gyveno / žymus Lietuvos operos / solistas tenoras / Kazys Gutauskas".

Lietuvos teatro draugija parengė ir išleido informacinį leidinį apie K. Gutauską (1959 m.). Raimonda Svirskienė parašė magistrinį darbą "Lietuvos operos teatro raida ir Kazys Gutauskas" (Kaunas, 2000 m.).

K. Gutausko kilmė pristatoma Aldonos Karkauskienės genealoginės kraštotyros rinkinyje "Gimtinė : mirę kaimai ir žmonių likimai : Apanskų giminės istorija" (2014 m.).