Liudas SURVILA
  Gimimo data: 1916-03-08
Gimimo vietovė: Anykščiai »

Trumpai:
Muzikantas fleitininkas, dirigentas, muzikos pedagogas

2024-01-21   |   Spausdinti

Tėvai: Juozas Survila (1880–1964) – vargonininkas, fotografas, ir Kazimiera Vonžodaitė-Survilienė – dvarininkė bajorė. Broliai ir seserys: Eleonora Vaclova Survilaitė-Ibianskienė (1904–1972), Henrikas Survila (1907–?), Vanda Kazimiera Survilaitė (1910–?), Janina Juzefa Survilaitė (1911–?), Česlovas Survila (1912–1912) – mirė kūdikystėje, Irena Jadvyga Survilaitė (1913–1913) – mirė kūdikystėje, Česlovas Survila (1917–1920) – mirė vaikystėje, Stanislava Survilaitė-Dijokevičienė (1921–?) ir Edmundas Survila (1923–?).

1930–1936 m. L. Survila studijavo Kauno konservatorijoje, baigė fleitos klasę.

1935–1940 m. jis buvo Kauno radijo simfoninio orkestro artistas. Prieškario Lietuvoje L. Survila buvo vienas pirmųjų Lietuvos akordeonistų profesionalų.

1940–1945 m. jis grojo Vilniaus radijo komiteto simfoniniame orkestre, nuo 1945 m. buvo kaimo kapelos vadovas.

Susidomėjęs fleita, L. Survila tapo žymiausiu XX a. vidurio Lietuvos fleitininku, 1948–1971 m. jis grojo fleita Lietuvos valstybinio operos ir baleto teatro orkestre, buvo šio teatro koncertmeisteris ir dirigento asistentas. Jis pats pastatė ir dirigavo W. A. Mozarto operą "Visos jos tokios" (1962 m.), R. Petso operą "Gudrusis Antsas" (1964 m.).

Nuo 1940 m. L. Survila pradėjo dėstyti Vilniaus muzikos mokykloje, 1945 m. pertvarkytoje į Vilniaus konservatoriją. 1949 m. įkūrus Lietuvos konservatoriją, L. Survila joje dirbo dėstytoju ir buvo išrinktas šios konservatorijos pirmosios tarybos nariu.

Vėliau jis buvo Lietuvos konservatorijos profesorius, turėjo fleitos ir dirigavimo klases, kuriose dėstė. 1959 m. įsteigus akordeono klasę Liaudies instrumentų skyriuje, L. Survila buvo pirmasis Lietuvoje akordeono specialybės dėstytojas.

1971 m. pasitraukęs iš darbo Operos ir baleto teatre, jis liko Lietuvos konservatorijos dėstytoju, profesoriumi, ir dirbo iki 1992 m. Nuo 1992 m. iki gyvenimo pabaigos L. Survila buvo Lietuvos muzikos akademijos garbės profesorius.

Jis taip pat buvo įvairių muzikinių konkursų vertinimo komisijos narys.

L. Survilai buvo suteiktas Lietuvos SSR nusipelniusio artisto garbės vardas (1954 m.).

Laisvalaikiu domėjosi fotografija.

Buvo vedęs, žmona Marija Survilienė (1925–2006). Dukterys dvynės Virginija Survilaitė-Gurstienė (g. 1952 m.) – muzikantė vargonininkė ir Živilė Survilaitė (g. 1952 m.) – vargonininkė ir koncertmeisterė. Anūkai Vytenis Gurstis (g. 1989 m.) – muzikantas fleitininkas ir Adomas Gurstis (g. 1993 m.)

Mirė 1998 m. gegužės 14 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse Menininkų kalnelyje. Kapą ženklina raudono akmens šlifuotų plokščių kompozicija su akmeniniu kryžiumi, postamente iškaltas įrašas: "Liudvikas Survila / 1916.03.08–1998.05.14 / Marija Survilienė / 1925.02.26–2006.02.23".