Danielius BINKYS
  Gimimo data: 1935-11-05
Gimimo vietovė: Gurskų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Žurnalistas, pedagogas rusų kalbos mokytojas, sportininkas trumpabangininkas, literatas

2023-04-30   |   Spausdinti

Seneliai: Juozapas Binkys (1849–1931) ir Pranciška Šaučiūnaitė-Binkienė (1867–1957). Tėvai: Jonas Binkys (1904–2001) ir Uršulė Pakšytė-Binkienė (1910–1986) – valstiečiai žemdirbiai. Pusseserė (tėvo sesers duktė) Irena Andriuškevičiūtė-Guobienė (g. 1936 m.) – pedagogė pradinių klasių mokytoja.

1942–1945 m. mokėsi Gurskų pradinėje mokykloje, 1945–1950 m. – Troškūnų (Anykščių r.) progimnazijoje, 1952 m. eksternu išlaikė brandos egzaminus Panevėžio 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1953–1955 m. studijavo Šiaulių mokytojų institute, Šiaulių pedagoginiame institute, įgijo septynmečių mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę.

1955 m. D. Binkys dirbo Traupio (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje mokytoju. 1955–1957 m. jis atliko privalomąją karinę tarnybą. Demobilizuotas jis grįžo į Anykščių kraštą ir vėl dirbo rusų kalbos mokytoju Anykščių rajono mokyklose: 1957–1959 m. – Levaniškių septynmetėje, 1959–1961 m. – Surdegio septynmetėje, 1961–1962 m. – Latavėnų septynmetėje, po jos pertvarkymo 1962–1964 m. – Latavėnų aštuonmetėje, 1964–1965 m. – Burbiškio aštuonmetėje. 1959 m. jis trumpai dirbo Troškūnų rajono laikraščio "Staliniečio kelias" redakcijoje ir buvo Troškūnų darbo jaunimo vidurinės mokyklos rusų kalbos mokytojas.

1960–1968 m. jis neakivaizdžiai baigė studijas Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo rusų kalbos ir literatūros mokytojo išsilavinimą.

1965–1968 m. jis buvo Anykščių neakivaizdinės vidurinės mokyklos rusų kalbos mokytojas.

1965–2008 m. D. Binkys dirbo Anykščių rajono laikraščio "Kolektyvinis darbas" (nuo 1990 m. – "Anykšta") redakcijoje žurnalistinį darbą, buvo korespondentas, žemės ūkio skyriaus vedėjas, laiškų skyriaus vedėjas, kol išėjo į pensiją.

D. Binkio žurnalistinis braižas pasižymėjo fakto ir kalbos tikslumu, minties išbaigtumu. Jis buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.

D. Binkys buvo Lietuvos radijo mėgėjų draugijos narys, sportininkas radijo mėgėjas trumpabangininkas (LY2BAI). Jis buvo vienas pirmųjų Anykščių trumpabangininkų, 1968 m. subūrė šiam laisvalaikio pomėgiui ir sportui Anykščių jaunimą, įsteigė kolektyvinę radijo stotį UK2BBF, koordinavo anykštėnų trumpabangininkų veiklą, palaikydamas ryšius su kitų pasaulio šalių sportininkais.

Jis išugdė sportininkus trumpabangininkus Arvydą Vingrį, Albertą Pipirą, Ričardą Strolią ir kitus. D. Binkio auklėtinis Algirdas Uzdonas tapo Lietuvos čempionu radijo telegrafijos rungtyje, Rita Češūnaitė ir Ona Juodelytė kaip Lietuvos rinktinės narės dalyvavo SSRS čempionate. D. Binkio vadovaujama Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos trumpabangininkų komanda daug kartų laimėjo pirmąsias vietas Lietuvos čempionatuose. XX a. 9-ajame dešimtmetyje Anykščių moksleivių susidomėjimas radijo sportu išblėso.   

Nuo Lietuvos demokratinės darbo partijos įsikūrimo 1990 m. D. Binkys buvo šios partijos narys. Šios partijos sąraše 2000–2003 m. jis buvo išrinktas Anykščių rajono tarybos nariu. Po partijų susijungimo 2001 m. jis buvo Lietuvos socialdemokratų partijos narys.

D. Binkys rašė trumpus prozos kūrinius, dažniausiai turinčius satyros ir grotesko elementų, spausdindavo juos periodikoje.

Jis parašė ir išleido buities vaizdelių ir humoreskų rinkinį "Praeities nuolaužos" (2006 m.), apsakymų, humoreskų ir publicistikos knygą "Permainų skersvėjai" (2009 m.).

Buvo vedęs, žmona Zita Binkienė (?–2017) – pašto tarnautoja. Išsiskyrė. Vaikai: Viktoras Binkys (g. 1965 m.) – emigrantas JAV, Renata Binkytė-? (1969–2015).

Mirė 2020 m. gegužės 21 d. Rukloje (Jonavos r.), gydomas reabilitacijos ir slaugos centre. Palaidotas Troškūnų (Anykščių r.) kapinėse šeimos kape prie tėvų. Kapą ženklina senas geležinis kryžius ant aukšto akmeninio postamento kuriame įtaisyta metalinė lentelė su graviruotu įrašu: "Danielius Binkys / 1935–2020".